Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

SCB: DETALJHANDEL SJÖNK 0,3% I SEPTEMBER JMF AUGUSTI (NY)

(Tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Försäljningsvolymen i detaljhandeln, kalenderkorrigerat och säsongsrensat, sjönk 0,3 procent i september jämfört med föregående månad.

Det visar statistik från SCB.

Dagligvaruhandeln steg 0,9 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade 0,8 procent.

Jämfört med samma månad föregående år steg detaljhandelsförsäljningen 4,8 procent, kalenderkorrigerat. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,6 procent medan dagligvaruhandeln ökade med 2,3 procent i årstakt.

Under den senaste tremånadersperioden minskade den säsongsrensade försäljningsvolymen 0,9 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod.

I augusti steg detaljhandeln med reviderade +0,5 procent jämfört med föregående månad (+1,2), och steg med reviderade +6,0 procent jämfört med samma månad föregående år (+6,6).
Författare Direkt-SE