Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

SCB: HANDELSBALANS +6,3 MDR KR I SEPTEMBER (NY)

(Tillägg: från andra stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbalansen med varor visade ett överskott på 6,3 miljarder kronor i september, enligt SCB.

Exportvärdet ökade 17 procent jämfört med september 2020, till 146,2 miljarder kronor. Importvärdet steg 15 procent till 139,9 miljarder kronor.

Det var lika många vardagar i september 2021 jämfört med samma månad 2020.

Handeln med länder utanför EU gav ett underskott på 12,0 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 18,3 miljarder kronor.

Rensat för säsongspåverkan visade handelsnettot ett överskott på 4,4 miljarder kronor i september, jämfört med ett överskott på 4,4 miljarder kronor månaden före.
Författare Direkt-SE