Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

SCB: PPI +1,5% I JUNI, +9,6% JMF JUN 2020 (NY)

(Tillägg: från stycke fyra samt i tabell)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Producentpriserna i Sverige steg 1,5 procent i juni jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år steg producentpriserna 9,6 procent.

Det visar statistik från SCB.

I maj steg producentpriserna 7,9 procent jämfört med samma månad föregående år.

SCB noterar att det var en fortsatt prisökning på samtliga marknader mellan maj och juni, samt att det var stora prisökningar på trävaror på hemma- och exportmarknaden. På marknaden för inhemsk tillgång har priserna för insatsvaror, ej energirelaterade, stigit de senaste månaderna, och har nu nått den högsta årstakten sedan september 1995.Producentpriser jun maj apr
==============================================================
PPI m/m 1,5% 1,3% 1,7%
PPI y/y 9,6% 7,9% 5,6%
Hemmamarknad m/m 1,0% 1,4% 0,5%
Hemmamarknad y/y 9,7% 9,9% 7,9%
Exportpriser m/m 2,1% 1,1% 3,2%
Exportpriser y/y 9,7% 5,9% 3,4%
Importpriser m/m 0,9% 0,9% 2,2%
Importpriser y/y 6,8% 5,3% 3,6%
Inhemsk tillgång m/m 1,0% 1,0% 1,3%
Inhemsk tillgång y/y 8,2% 7,4% 5,6%
Konsumtionsvaror inhemsk m/m -0,1% 0,2% 0,9%
Konsumtionsvaror inhemsk y/y 0,1% -1,4% -2,6%
==============================================================


Bild: PPI

Författare Direkt-SE