Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

SCB: SÄSONGSJUSTERAD ARBETSLÖSHET STEG TILL 8,9% I JAN (NY)

(tillägg: stycke ett och fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten steg till 8,9 procent i januari från 8,8 procent i december, säsongsrensat, enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Enligt Infronts prognosenkät väntades den säsongsjusterade arbetslösheten ha legat på 8,8 procent i januari.

Icke säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 9,3 procent i januari.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 8,8 procent i januari jämfört med 8,6 procent i december.

Sysselsättningsgraden (säsongsrensat och utjämnat) uppgick 66,0 procent, ned från 67,4 procent i december.

SCB har i januari genomfört en omläggning av AKU till följd av en ny ramlag inom EU. Bland annat är det en ny snävare definition av vilka som är sysselsatta. Detta gör att tidigare statistik inte är helt jämförbar.
Författare Direkt-SE