Du är här

2018-07-18

SCBC: AB Sveriges Säkerställda Obligationers delårsrapport för perioden januari-juni 2018

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) delårsrapport för
perioden januari-juni 2018 har publicerats på www.sbab.se/ir
(https://www.sbab.se/1/om_sbab/investor_relations/sbab-koncernen/finansie...).

Januari-juni 2018 (januari-juni 2017)

· Rörelseresultatet ökade till 1 072 mnkr (1 023)
· Räntenettot ökade till 1 587 mnkr (1 432)
· Kostnaderna uppgick till 434 mnkr (375)
· Kreditförlusterna uppgick till 26 mnkr (positivt 10)
· Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 75,7 procent (88,3)
· Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från
Moody's

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Inglander, VD SCBC
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se

Denna information är sådan som AB Sveriges Säkerställda Obligationer
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den
svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08.00 (CET).

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The
Swedish Covered Bond Corporation, "SCBC", är ett helägt dotterbolag
till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag
och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda
obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på
www.sbab.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scbc/r/ab-sveriges-sakerstallda-obligationers-...
http://mb.cision.com/Main/3790/2576999/879742.pdf
http://mb.cision.com/Public/3790/2576999/b1d18910d84ec751.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.