Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 31 mars 2016

Jan - mars i siffror

· Total nettoomsättning uppgick till 1 066 (1 057) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -11 600 (-9 179) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,40 (-1,84) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 247 (-9
197) tkr.

· Bruttomarginalen förbättrades signifikant i perioden och ökade
till 26,3 (2,6)%.

Viktiga händelser under kvartalet

· Den 14 januari 2016 meddelade SciBase att Bolagets PMA-ansökan
anses komplett av FDA, vilket innebär att FDA nu går in i
utvärderingsfasen och börjar granska ansökan. Det har varit en hög
grad av interaktion mellan SciBase och FDA under och efter det första
kvartalet.

· Fortsatt god tillväxt på nyckelmarknaden Tyskland där den totala
försäljningen ökade med 20% och volymen sålda elektroder med 49%.

· I perioden meddelades om en förändring i Bolagets styrelse då
Viktor Dvrota, som en följd av tillträdet på positionen som
investeringschef på Karolinska Development, lämnat styrelsen.
Suppleanten Andreas Pennervall träder in i hans ställe.

· SciBase tecknade avtal med distributören CDP SWISS AG i Schweiz.
Den initiala försäljningen och marknadsföringen av SciBases produkt
Nevisense kommer fokusera på de närmare 400 dermatologer som arbetar
på privata kliniker i Schweiz.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Årsredovisningen för 2015 publicerades den 25 april.

apr-mar
jan-mar Rullande jan-dec
KONCERNEN 2016 2015 12 mån 2015
Nettoomsättning, 1 066 1 057 4 160 4 151
tkr
Bruttomarginal, % 26,3% 2,6% 8,5% 2,5%
Soliditet, % 94,4% 73,0% 94,4% 95,1%
Skuldsättningsgrad, 0,06 0,37 0,06 0,05
ggr
Likvida medel, tkr 122 241 17 313 122 241 133 736
Kassaflöde från den -11 247 -9 197 -48 638 -46 588
löpande
verksamheten, tkr
Resultat per aktie -1,40 -1,84 -5,68 -6,01
(före och efter
utspädning) , kr*
Eget kapital per 16,19 4,71 17,34 21,09
aktie, kr*
Genomsnittligt 8 285 4 985 7 735 6 910
antal aktier,
tusental*
Antal utestående 8 285 4 985 8 285 8 285
aktier, tusental*
Aktiekurs vid 23,50 - 23,50 31,00
periodens utgång,
SEK
Genomsnittligt 18 14 15 14
antal anställda
*Justerat för under
maj 2015 genomförd
sammanläggning av
aktier 40:1

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner
sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar
på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som
upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt
ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB").
Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på
www.scibase.com.

Informationen är sådan som Scibase Holding skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 maj 2016, klockan 08:00.

Simon Grant, VD och koncernchef, telefon : 46 72 887 43 99

Michael Colérus, CFO, telefon : 46 70 341 34 72

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c2008403
http://mb.cision.com/Main/12371/2008403/515273.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.