Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 september 2016

Juli - september i siffror

· Total nettoomsättning uppgick till 1 580 (995) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -12 395 (-10 260) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,50 (-1,24) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 459 (-9
669) tkr.

· Bruttomarginalen förbättrades signifikant i perioden och ökade
till 44,6 (17,6)%.

Jan - september i siffror

· Total nettoomsättning uppgick till 4 501 (2 970) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -38 463 (-30 378) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -4,64 (-4,71) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34 818
(-32 724) tkr.

· Bruttomarginalen förbättrades signifikant för perioden och ökade
till 34,3 (-3,8)%.

Viktiga händelser under kvartalet

· En milstolpe passerades på den tyska marknaden då den hundrade
kunden köpte och installerade en Nevisense. Huvudmarknaden Tyskland
fortsätter visa bra tillväxt och den totala försäljningen ökade med
67% och volymen sålda elektroder ökade med 118%.

· Under perioden presenterade Bolaget sin nya produkt - Nevisense
View - som kombinerar SciBase patenterade impedansmätning (EIS) för
tidig upptäckt av malignt melanom med visuell information från
digital dermatoskopi. Därmed skapas ett heltäckande verktyg som
möjliggör en förbättring och förenkling av den diagnostiska
processen.

· I perioden presenterades en ny australiensisk studie som visar att
genom att använda Nevisense, utvecklat av SciBase, så är det möjligt
att minska antalet fall som behöver genomgå uppföljning med digital
dermatoskopi med nästan 50%. Nevisense kan även tidigarelägga
upptäckten av de flesta maligna melanom med tre månader jämfört med
traditionella metoder. I studien ingick 118 patienter med 160
hudförändringar och den presenteras för första gången på World
Congress on Cancers of the Skin i Wien den 1 september.

· Betydande resurser har under det tredje kvartalet avsatts för
PMA-processen med fortsatta framsteg. Arbetet pågår för att inom
flera områden ge svar på erhållenfeedback från FDA. Vi har passerat
inspektionsfasen och inga ytterligare kliniska data har hittills
efterfrågats.

Viktiga händelser efter kvartalet

· En valberedning inför årsstämman 2017 har utsetts.

+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| | | | | |okt-sep | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
| |juli-sep |jan-sep |Rullande|jan-dec|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|KONCERNEN |2016 |2015 |2016 |2015 |12 mån |2015 |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Nettoomsättning, tkr |1 580 |995 |4 501 |2 970 |5 682 |4 151 |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Bruttomarginal, % |44,6% |17,6% |34,3% |-3,8% |31,0% |2,5% |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Soliditet, % |91,3% |94,2% |91,3% |94,2% |91,3% |95,1% |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Skuldsättningsgrad, ggr |0,09 |0,06 |0,09 |0,06 |0,09 |0,05 |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Likvida medel, tkr |98 272 |147 661|98 272 |147 661|98 272 |133 736|
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Kassaflöde från den |-10 459|-9 669 |-34 818|-32 724|-48 682 |-46 588|
|löpande verksamheten, tkr| | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Resultat per aktie (före |-1,50 |-1,24 |-4,64 |-4,71 |-5,99 |-6,01 |
|och efter utspädning) , | | | | | | |
|kr* | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Eget kapital per aktie, |12,96 |18,93 |12,96 |24,31 |12,96 |21,09 |
|kr* | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Genomsnittligt antal |8 285 |8 285 |8 285 |6 451 |8 285 |6 910 |
|aktier, tusental* | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Antal utestående aktier, |8 285 |8 285 |8 285 |8 285 |8 285 |8 285 |
|tusental* | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Aktiekurs vid periodens |25,20 |30,80 |25,20 |30,80 |25,20 |31,00 |
|utgång, SEK | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Genomsnittligt antal |22 |15 |21 |14 |18 |14 |
|anställda | | | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|*Justerat för under maj | | | | |
|2015 genomförd | | | | |
|sammanläggning av aktier | | | | |
|40:1 | | | | |
+-------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+

Simon Grant, VD och koncernchef, telefon : +46 72 887 43 99

Michael Colérus, CFO, telefon : +46 70 341 34 72

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner
sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar
på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som
upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt
ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB").
Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på
www.scibase.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c2121199
http://mb.cision.com/Main/12371/2121199/588736.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.