Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 september 2017

Juli - september siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 1 172 (1 580) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -8 810 (-12 395) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -1,06 (-1,50) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 796 (-10
459) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick i perioden till 56,8 (44,6)%.
· Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 9% och nådde 3
440 (3 168)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med
42%.

Januari - september i siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 4 973 (4 501) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -32 168 (-38 463) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -3,88 (-4,64) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 821
(-34 818) tkr.

· Bruttomarginalen uppgick i perioden till 36,8 (34,3) %.
· Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 33% och nådde 12
768(9 600)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med
77%.

Viktiga händelser under kvartalet

· Som en följd av US Food and Drug Administrations (FDA) godkännande
av SciBase Pre-Market Approval (PMA) för bolagets produkt Nevisense i
juni så presenterade bolaget sin övergripande tillväxtplan samt
lanseringsstrategi för Nevisense på den amerikanska marknaden.

· Vid the British Association of Dermatologists årliga möte i juli
presenterades en ny studie från Universitetssjukhuset i Southampton
som visar på Nevisense potential att hjälpa kliniker detektera
melanom som annars kunnat missas.

· SciBase presenterade en ny generation av Nevisense och en ny typ
av elektrod för utvärdering av nya kliniska applikationer.

· I Tyskland i september lanserades mjukvara för att integrera
Nevisense med DermoScans digital dermatoskopi system DermoGenius
Ultra. Samarbetet innebär en stor möjlighet att integrera Nevisense
på de cirka 400 kliniker som idag enbart har DermoGenius Ultra.

Viktiga händelser efter kvartalet

· Nevisense presenterades som en av de tio viktigaste nyheterna inom
hudcancerområdet för dermatologer på the Fall Clinical Dermatology
Conference.

· Den första installationen av Nevisense i USA kommer ske hos en Key
Opinion Leader i form av den mycket tongivande och erkände Darrel S.
Rigel, MD och Clinical Professor of Dermatology på New York
University Medical Center.

· De första kliniska data från ett amerikanskt center presenterades
i form av en poster på the Fall Clinic av Dr Ryan Svoboda, en
doktorand vid the National Society for Cutaneous Medicine.

· SciBase har signerat ett distributionsavtal med International
Fitness and Health Organisation AB (IFHO) för apotek och
icke-specialistkliniker i Italien. Avtalet innehåller en initial
order om cirka 0,5 mkr med möjlighet för en uppföljningsorder för
ytterligare cirka 0,5 mkr med leverans under 2018.

· Den första kommersiella ordern för Nevisense i USA erhölls från en
privatklinik fokuserad på self-pay patienter.

· En valberedning har utsetts.
· Bolaget publicerade en föreslagen företrädesemission samt kallelse
till extra bolagsstämma.

okt-sep
jul jan-sep Rullande jan-dec
-sep
KONCERNEN 2017 2016 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning, tkr 1 172 1 580 4 973 4 501 6 908 6 436
Bruttomarginal, % 56,8% 44,6% 36,8% 34,3% 36,3% 34,5%
Soliditet, % 86,9% 91,3% 86,9% 91,3% 86,9% 90,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,09 0,15 0,09 0,15 0,10
Likvida medel, tkr 50 98 272 50 948 98 272 50 948 84 955
948
Kassaflöde från den -9 -10 459 -32 821 -34 818 -45 853 -47 850
löpande verksamheten, tkr 796
Resultat per aktie (före -1,06 -1,50 -3,88 -4,64 -5,65 -6,41
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 7,31 12,96 7,31 12,96 7,31 11,19
kr
Genomsnittligt antal 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285
tusental
Aktiekurs vid periodens 18,30 25,20 18,30 25,20 18,30 19,00
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 3 440 3 168 12 768 9 600 18 368 15 200
styck
Genomsnittligt antal 21 22 22 21 22 21
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10
november2017 kl. 08.00 CET.

Bolaget kommer hålla en livesänd kvartalsrapportspresentation och Q&A
kl 10 och kan följas via denna länk:

https://www.redeye.se/live/scibase-q3-2017

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Michael Colérus, CFO SciBase
Tel: +46 70 341 34 72
Email: michael.colerus@scibase.com (michael.colerus@scibase.com%20)

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA).
Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer
information finns på www.scibase.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c2387303
http://mb.cision.com/Main/12371/2387303/749168.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.