Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 31 mars 2019

Januari - mars siffror

· Nettoomsättningen uppgick till 2 368 (1 939) tkr.
· Resultat efter skatt uppgick till -8 906 (-9 656) tkr.
· Resultat per aktie uppgick till -0,54 (-0,58) kr.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 950 (-9
682) tkr.

· Bruttomarginalen ökade till 52,6 (46,4)%.
· Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 47% och nådde 6
080 (4 134) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med
59%.

Viktiga händelser under kvartalet

· Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland ökade med 23% i
kvartalet som en följd av rekordförsäljning av elektroder.

· Första tillägget till det amerikanska PMA godkännandet godkändes
och Nevisense 2 lanserades i USA.

Viktiga händelser efter kvartalet

· En ny studie publicerades som öppnade upp den nya applikationen
för att bedöma hudens barriär för SciBase produkt Nevisense.
Artikeln, som heter `Direct assessment of skin epithelial barrier by
electrical impedance spectroscopy', är publicerad online i
tidskriften Allergy, the European Journal of Allergy and Clinical
Immunology.

· Nevisense inkluderades i amerikanska och europeiska forskarledda
studier där Nevisense används för att bedöma hudens barriärfunktion.

· Kallelse till årsstämma 2019 publicerades den 8 april.
· Årsredovisning 2018 publicerades den 25 april.
apr-mar
jan-mar Rullande jan-dec
KONCERNEN 2019 2018 12 mån 2018
Nettoomsättning, tkr 2 368 1 939 7 327 6 899
Bruttomarginal, % 52,6% 46,4% 53,7% 52,0%
Soliditet, % 79,0% 91,9% 86,6% 88,1%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,27 0,09 0,15 0,13
Likvida medel, tkr 58 057 95 542 58 057 67 514
Kassaflöde från den -8 950 -9 682 -36 751 -37 482
löpande verksamheten, tkr
Resultat per aktie (före -0,54 -0,58 -2,62 -2,66
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 3,78 6,38 7,98 4,30
kr
Genomsnittligt antal 16 618 16 618 10 576 16 618
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 16 618 16 618 16 618 16 618
tusental
Aktiekurs vid periodens 4,14 7,45 4,14 3,10
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 6 080 4 134 14 512 12 566
styck
Genomsnittligt antal 19 20 20 19
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Avanza AB
Tel: +46 8 409 421 20
E-mail: corp@avanza.se (simon.grant@scibase.com)

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA
(PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com
.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/scibase/r/delarsrapport,c2808496
https://mb.cision.com/Main/12371/2808496/1041050.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.