Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-22

SciBase: SciBase ökar transparensen gentemot aktieägarna genom utgivning av vd-brev

För att öka kännedomen om oss som bolag och vad som händer i SciBase
har vi beslutat oss för att löpande skicka ut kortare brev till
aktieägare och andra intressenter. I dessa kan vi till exempel komma
att förklara viktiga händelser i bolaget lite noggrannare eller
beröra aktuella händelser inom vår bransch och på hudcancerområdet.
Anmäl dig gärna till det här nyhetsbrevet här
(http://eepurl.com/ct-1sn).

I detta första brev tänkte vi förklara vår syn på en av höstens
snackisar teledermatoskopi och hur denna metod står i relation till
vårt instrument Nevisense.

Teledermatoskopi - bra för ökad medvetenhet men är den tillräckligt
bra som diagnostisk metod?

Cancer är en sjukdom som angår alla. Man räknar med att en tredjedel
av alla svenskar någon gång kommer att få ett cancerbesked. En av de
snabbast ökande cancerformerna är hudcancer, där malignt melanom är
den farligaste. Vårt instrument, Nevisense, kompletterar den
traditionella visuella undersökningen med en mätning som analyserar
de strukturella förändringarna i huden. Detta hjälper läkare att
objektivt bedöma misstänka lesioner direkt på huden, dvs. utan att
först behöva skära bort den misstänkta vävnaden. Med hjälp av
Nevisense kan läkare därmed upptäcka malignt melanom i ett tidigare
skede samtidigt som antalet onödiga excisioner minskar. Ju tidigare
som cancer kan upptäckas desto större är överlevnadschansen.

På senaste tiden har det skrivits mycket om teledermatoskopi, vilket
är en visuell teknik för upptäckt av hudcancer utan en fysisk
undersökning. Teledermatoskopi innebär att man tar en bild på en
misstänkt hudfläck, ofta med en smartphone, som sedan tillsammans med
patientens kliniska data, skickas till specialister för bedömning.
Patienten får sedan ett råd kring hur denne bör gå vidare, dvs. om
man bör besöka en läkare.

Det finns två olika varianter av teledermatoskopi. På
konsumentmarknaden finns det appar som kan laddas ner till den egna
smartphonen. Via appen tar man sedan en bild på den misstänkta
hudförändringen som skickas iväg för bedömning hos (oftast) en
hudläkare. Själva bedömningen kan kosta från ett par hundralappar och
svarstiden varierar från inom 24 timmar till upp till två veckor.

Men vården har också tagit till sig metoden vilket innebär att
vårdcentraler och allmänläkare har möjlighet att skicka bilder till
en specialistläkare för att få hjälp med bedömningen, något som sker
i till exempel Stockholms Läns Landsting. Det finns studier som tyder
på att teledermatoskopi leder till minskad kötid jämfört med den
normala kötiden för att få träffa en dermatolog.

Tanken med teledermatoskopi, vilken sänker barriären för att undersöka
sig och leder till att patienten kommer in tidigare till vården, är
god. Ju tidigare vi upptäcker malignt melanom desto större chans har
vi att kunna bota den. När det gäller teledermatoskopi som vänder sig
till privatpersoner finns det dock en fara när patienterna själva
väljer ut vilken lesion som skall analyseras. Risken ligger i att man
väljer en ofarlig lesion och skickar in för analys, men missar att
skicka in den som faktiskt är ett melanom. Dessutom visar en nyligen
publicerad studie från JAMA Dermatology[1]
(http://file///G:/1030%20Economy/VD%20brev/161222_Vd-brev%20SciBase_decem...)
att en bedömning gjord av en hudläkare under ett besök är
träffsäkrare än en som görs via teledermatoskopi. Därför finns det en
stor fördel att som patient få en bedömning av en läkare som under
ett besök gör en fullständig visuell undersökning.

De företag som vänder sig till privatpersoner för att sälja sina
lösningar bidrar dock med en viktig faktor, nämligen att öka
medvetenheten vilket kan leda till ökad patienttillströmning till
vården. För att kunna ta hand om det ökade antalet potentiella
melanompatienter måste därmed vården förnya och effektivisera sig i
fler led. Det är här SciBase kommer in. När fler misstänkta fall av
melanom identifieras måste diagnostiken vara så effektiv som möjligt.
Att diagnosticera hudcancer innebär ofta excision (borttagning) av
misstänkt melanom. Samtidigt vet vi att så mycket som 93-97 procent
av alla excisioner som utförs idag är i onödan, vilket innebär att
man skär bort frisk vävnad. Med Nevisense kan antalet onödiga ingrepp
minskas med upp till 40 procent. Förutom att det sparar mycket pengar
för vården på grund av färre operationer och färre vävnadsprover som
måste analyseras, minskar vi lidandet hos patienterna. Medan
Nevisense ger ett omedelbart svar måste alla excisioner analyseras av
en patolog för att säkerställa om det var malignt eller ej. I värsta
fall kan patienten få vänta i upp till åtta veckor på ett besked, en
väntan som tär mycket.

Nevisense blir därför ett utmärkt komplement till den diagnostiska
processen i vården, med eller utan teledermatoskopi. Utmaningen för
SciBase är att visa för vården och landstingen att Nevisense kan
effektivisera den diagnostiska processen, spara pengar och förbättra
vården ur ett patientperspektiv. Vi är på god väg med ett flertal
studier. En nyligen genomförd studie från Australien visar att
Nevisense kan halvera antalet fall som behöver genomgå sekventiell
dermatoskopi, det vill säga behovet att följa upp patienten med
ytterligare digital dermatoskopi. Detta är bara ett exempel på hur
Nevisense kan leda till signifikanta kostnadsbesparingar.

Lansering av Nevisense View

Som ett svar på kundernas efterfrågan, utökar vi nu också
funktionaliteten i Nevisense och lanserar en ny kompletterande
produkt - Nevisense View. Vi har här integrerat digitala
dermatoskopibilder med vår patenterande impedansteknologi. Nevisense
View är utvecklad för kliniker som vill kombinera båda metoderna och
därmed förbättra sin patientvård. Nevisense View börjar levereras
till de första kunderna nu i december 2016 och vi kommer återkomma
till detta i kommande vd-brev.

God Jul och Gott nytt år!

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Simon Grant, VD
Tel: +46 72 887 43 99
E-post: simon.grant@scibase.com

Om hudcancer

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan
hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att
hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få
hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest
dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen
orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall
av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner
sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar
på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som
upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt
ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB").
Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på
www.scibase.com.

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file///G:/1030%20Economy/VD%20brev/161222_Vd-brev%20SciBase_decem...)
[1] Finnane A Soyer P et al. Teledermatology for the Diagnosis and
Management of Skin Cancer. A Systematic Review. JAMA Dermatology.
Dec. 2016

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/scibase-okar-transparensen-gentemot-...
http://mb.cision.com/Main/12371/2155969/607735.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.