Du är här

2017-09-25

SciBase: SciBase presenterar tillväxtplan och lanseringsstrategi för Nevisense i USA

Efter FDAs godkännande av Nevisense i USA i juni presenterar SciBase
idag en uppdatering av sin strategiska tillväxtplan. Planens
inriktning är SciBases inträde på den amerikanska marknaden, den
fortsatta tillväxten på Bolagets nyckelmarknad Tyskland samt hur
företaget avser att utnyttja den nuvarande produktplattformen för
ytterligare kliniska tillämpningar.

Den strategiska planen har utvecklats tillsammans med bolagets
styrelse och för att stödja ovan nämnda faktorer innehåller den en
relativt aggressiv investeringsstrategi. Styrelsens uppfattning är
att den nuvarande kassan, drygt 60 MSEK vid utgången av juni, kommer
att vara tillräcklig för att täcka bolagets kapitalbehov för minst
den kommande tolvmånadersperioden. Den nya strategin och
tillväxtplanen kommer emellertid med tiden att medföra ett ökat
kapitalbehov. Styrelsen utvärderar därför för närvarande ett antal
alternativ för en långfristig finansiering av bolaget. Bolaget anser
att om implementeringen av strategin är framgångsrik kommer både den
amerikanska marknaden och de nya applikationerna driva en snabb
tillväxt.

- Sjösättandet av den nya strategiska planen innebär ett mer offensivt
tillvägagångssätt på marknaden, såväl på viktiga befintliga marknader
men också i USA. Vi kommer framöver fokusera på att driva
försäljningen samt på nya kliniska tillämpningar av vår teknik.
Lanseringen av ny mjukvara och nya elektroder i juli är viktiga
komponenter och kommer att användas för utveckling av nya kliniska
tillämpningar för Nevisense och dermatologer, säger Simon Grant, VD
på SciBase.

Plan för amerikanska marknaden
I och med FDAs godkännande av SciBases PMA-ansökan i juni kan
företaget nu börja bearbeta världens största marknad, USA. SciBase
avser att anamma ett stegvist tillvägagångssätt på marknaden som
initialt fokuserar på så kallade self-pay-kliniker där patienten
betalar sjukvårdskostnader direkt och inte via ett försäkringsbolag.
Fokus kommer att vara på New York metropolitan area/Tri-State Area,
som är USAs mest befolkade storstadsområde. Området är också en av
regionerna i USA med det högsta antalet fall av malignt melanom.

SciBase kommer parallellt att bygga en kännedom om Nevisense i denna
region och vidareutveckla det befintliga nätverket av Key Opinion
Leaders (KOL) i nordöstra delen av USA som är viktiga för att kunna
sprida kunskap och erfarenhet av Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS)
och Nevisense i USA. Allt eftersom Nevisense börjar få fäste och
kommersiell framgång i regionen kommer Bolaget att närma sig utvalda
lokala och regionala försäkringsbolag för att söka lokal
kostnadsersättning för EIS-test. För att uppnå en bred penetration av
den amerikanska marknaden så är en allmän kostnadsersättning för
Nevisense-test från försäkringsbolagen nödvändig. Denna process är
både tidskrävande och resursintensiv och kommer därför att selektivt
påbörjas så snart som det är praktiskt möjligt.

Efter uppnådd kommersiell framgång i den nordöstra regionen anser
SciBase att en ytterligare expansion genom landsomfattande
distributionspartners på medellång sikt kan påskynda
försäljningstillväxten ytterligare, vilket skapar möjligheten för en
bredare penetration av den amerikanska marknaden.

- Vi har utvecklat en balanserad plan som gör att vi kan etablera oss
på den amerikanska marknaden och där vi får bäst utväxling av de
resurser vi investerar. Vi kommer att börja i en välbefolkad,
högprofilerad region där många patienter är vana att betala för sig
själva - och där flera viktiga Key Opinion Leaders är baserade. Med
detta tillvägagångssätt har vi en bra möjlighet att båda lägga
grunden för kostnadsersättning och skapa ett framgångsrikt case som i
framtiden kan locka intressanta partners och distributörer, säger
Simon Grant.

Fortsatt utveckling av den tyska marknaden
Förutom den amerikanska marknaden kommer SciBase att fokusera på sin
tillväxt på den tyska marknaden, som är Bolagets största marknad med
en lojal användarbas bestående av 150 privata dermatologkliniker som
erbjuder Nevisense. SciBase anser att det nu går att flytta
försäljningsfokus från dessa "early-adopter"-kliniker till den
bredare marknaden. De nyligen lanserade uppgraderingarna och
förbättringarna av Nevisense-systemet kommer att bidra till detta,
liksom möjligheten som uppstår vid integrationen av Nevisense med
DermoScan's produkt DermoGenius Ultra. DermoScan är det första
digitala dermoskopiföretaget som inkluderar EIS som standardparameter
och DermoGenius används på fler än 400 kliniker i Tyskland.

Nya kliniska tillämpningar för EIS
Det har länge varit känt att EIS kan vara användbart vid bedömning av
andra hudsjukdomar. Innan Bolaget bestämde sig för att endast
fokusera på malignt melanom, publicerade man ett antal studier inom
andra kliniska områden, inklusive icke-melanom hudcancer och atopisk
dermatit. Båda dessa åkommor är vanliga och omfattar signifikant
större patientgrupper än malignt melanom. SciBases plan är att
använda den nuvarande produkten Nevisense som en unik plattform som
både kan undersöka och stödja behandlingsformer för dessa nya
kliniska tillämpningar..

SciBase genomför för närvarande kliniska tester tillsammans med
ledande akademiska och kliniska centra för att undersöka dessa nya
indikationer. De första resultaten förväntas att publiceras i början
av 2018 och efter detta kommer SciBase att påbörja
kommersialiseringen av den första applikationen. De nya
applikationerna betyder inte bara mer värde och nytta för
dermatologer , utan kan om de är framgångsrika också öppna upp
kompletterande marknader med betydande försäljningspotential. Att
betrakta Nevisense som en plattform för dermatologer innebär att
dermatologer, oavsett intresseområde, kan approcheras med ett
integrerat instrument som erbjuder flera mjukvaror och elektroder
avsedda för olika kliniska situationer och analyser.

Dessutom har SciBase framgångsrikt slutfört ett treårigt
utvecklingsprojekt tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
för att miniatyrisera mätelektroniken i Nevisense till en 5 mm x 5 mm
applikationsspecifik integrerad krets (ASIC). Projektet visar att
storleken och kostnaden för Nevisense kan minskas betydligt. Detta
ger möjlighet till en ny generation av Nevisense som är mindre och
billigare där målgruppen kan utökas till allmänläkare, vårdcentraler
och andra.

Sammanfattningsvis tror Bolaget att detta tillvägagångssätt har stor
potential att leda till betydande försäljningsökningar för SciBase.
De viktigaste inslagen i strategin är:

· Att företaget planerar att introducera Nevisense i de nordöstra
delarna av USA och inledningsvis rikta in sig på self-pay-kliniker,
samtidigt som man skapar förutsättningar för kostnadsersättning

· Att det fortsatt kommer vara fokus på tillväxt på den tyska
marknaden, genom att rikta sig mot en bredare grupp privata
dermatologer med de förbättrade Nevisense-funktionerna

· Genom att utnyttja Nevisense som plattform kan SciBase möta icke
tillgodosedda behov inom andra hudåkommor och därmed vara ännu mer
användbart som hjälpmedel för hudläkare.

· På lång sikt önskar företaget att utnyttja sitt ASIC-projekt för
att både minska kostnader och möjliggöra utvecklingen av mindre
enklare instrument som potentiellt adresserar nya kundgrupper med nya
screening-möjligheter.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 08.00 CEST.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som
utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense
är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste
formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på
Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och
i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion
av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av
metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU
(CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA).
Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk
Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att
mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på
Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer
information finns på www.scibase.com .

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/scibase/r/scibase-presenterar-tillvaxtplan-och...
http://mb.cision.com/Main/12371/2352914/726727.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.