Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-08

SCN: KOMPLETTERANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRVÄRVET AV NATURE INVEST I ESPERYD AB

Som tidigare meddelats i pressmeddelande den 15 april 2014, har styrelsen för
SCN godkänt förvärvet av samtliga aktier i det svenska bolaget Nature Invest
(www.natureinvest.se), ett mycket expansivt och samtidigt lönsamt bolag
verksamt i egenvårdsbranschen i Norden. Förvärvet innebär att SCN nu tar
steget in i ett nytt och mycket expansivt affärsområde för medicintekniska
produkter, med stor tillväxtpotential och höga vinstmarginaler. Nature
Invest’s största egna varumärke är VelloFlex, en serie produkter som
innehåller unik, patenterad magnetteknologi med klinisk dokumentation för
lindrande av värk och stelhet i muskler och leder. Den största produkten är
magnetmadrassen, en CE-registrerad medicinteknisk produkt, som har sålts i
Danmark under ca 15 år. Nature Invest lanserade den i övriga Norden under
2011 och redan nu säljs den i över 500 butiker i hälsofackhandeln i Sverige,
Norge och Finland, samt genom egen näthandel. Nature Invest har de exklusiva
distributionsrättigheterna, vilket innefattar rätten att nyttja patenten, i
Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen utan begränsning i
tiden.

1. Bolagsstämmans godkännande
. Bengt Johansson, som är styrelseledamot i SCN, har tidigare varit aktieägare
i Nature Invest’s ägarbolag och ledamot i Nature Invests styrelse. På grund
av detta har SCN’s styrelse beslutat att lägga fram förvärvet av Nature
Invest för godkännande på nästa ordinarie bolagsstämma i SCN. Styrelsen vill
på detta sätt undvika potentiella intressekonflikter samt säkerställa att
beslutsordningen kring förvärvet följer god sed på aktiemarknaden. Fairness
opinion och en styrelseredogörelse för förvärvet kommer att finnas
tillgängliga på SCN’s hemsida senast två veckor före ordinarie bolagsstämma.

2. Kommersiella villkor för förvärvet.
Förvärvsavtal skall skrivas senast den 31 maj 2014, och Tillträdesdag skall
vara den 30 juni 2014, villkorat av godkännande på ordinarie bolagsstämma som
är planerad att hållas den 18 juni 2014.

a) Fast köpeskilling.
SCN betalar en fast köpeskilling om 9 MSEK kontant, varav 3 MSEK lånas
tillbaks till SCN under tre år med en ränta på 8%. Resterande fast
köpeskilling utgörs av 16 667 000 aktier i SCN genom en riktad emission till
säljaren av Nature Invest AB. Styrelsen bedömer värdet på dessa aktier till
10 MSEK. Det värde som apportegendomen kommer upptas till i SCN’s redovisning
bestäms av SCN-aktiens börskurs och fastställs på Tillträdesdagen.

b) Tilläggsköpeskilling
. Utöver den fasta köpeskillingen kan tilläggsköpeskilling utgå om upp till
6,9 MSEK enligt följande:

i. För räkenskapsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014 utgår
tilläggsköpeskilling på 2 MSEK vid uppnått EBITDA om 4,4 MSEK. Ingen
tilläggsköpeskilling utgår vid lägre EBITDA;

ii. För räkenskapsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015 utgår 1,5 MSEK vid
uppnått EBITDA om 7 MSEK. Vid minst 6 MSEK i EBITDA utgår 250 KSEK och vid
minst 6,5 MSEK i EBITDA utgår 500 KSEK ;

iii. För räkenskapsåret 1 september 2015 – 31 augusti 2016 utgår 2,5 MSEK vid
uppnått EBITDA om 10 MSEK. Vid minst 7,5 MSEK i EBITDA utgår 250 KSEK, vid
minst 8 MSEK i EBITDA utgår 500 KSEK, och vid minst 9 MSEK i EBITDA utgår 1
MSEK;

iv. För räkenskapsåret 1 september 2016 – 31 augusti 2017 utgår 900 KSEK vid
uppnått EBITDA om minst 13 MSEK.

Den fasta köpeskillingen som skall betalas på Tillträdesdagen förutsätter att
Nature Invest den 31 maj 2014 skall ha omsatt minst 18 MSEK med ett EBITDA på
minst 3,9 MSEK för räkenskapsårets första nio månader (1 september 2013 - 31
maj 2014). SCN räknar med att Nature Invest under året 2016/2017 omsätter
55-60 MSEK och levererar ett EBITDA på 12-15 MSEK till koncernen. Redan 2014
räknar SCN med att förvärvet av Nature Invest kommer att bidra med minst 16
MSEK till koncernens övriga omsättning med ett ökat EBITDA på minst 3 MSEK.
För helåret 2015 är målet 40 MSEK i ökad omsättning respektive 10 MSEK i ökat
EBITDA.

2-3 miljoner svenskar lider av ledvärk och sömnproblem. Vi har 1,7 miljoner
pensionärer i Sverige, av vilka ca 1,2 miljoner har ont i muskler eller leder
varje dag. Dessutom har 25% av arbetande män i Sverige någon form av värk i
muskler eller leder. Som CE-registrerad produkt får vi i marknadsföringen
använda påståenden som att ”madrassen lindrar smärta och värk i muskler och
leder samt bidrar till bättre sömn”. Detta är kraftfulla argument. Om inte
omättlig, så är marknaden för denna produkt väldigt, väldigt stor, och Nature
Invest är helt rätt positionerad för att fortsätta sin snabba tillväxt med
hög lönsamhet, både på kort och lång sikt. Dessutom planerar Nature Invest
redan nu att utveckla nya produkter med samma magnetteknologi.

Utöver de stora bidrag som förvärvet av Nature Invest kommer att medföra rent
finansellt för koncernen, får SCN in en effektiv och motiverad organisation
med väldigt kompetenta medarbetare. Sammanslagningen kommer ge stora värden
när kompetensen delas och nya roller kan skapas för ansvaret mellan bolagens
olika produkter. Med Nature Invest får SCN dessutom in en modern plattform
för näthandel där många av SCN’s existerande produkter kommer att kunna
distribueras framöver direkt till konsument. Samtidigt som Nature Invest
skapar nya affärsområden för SCN så passar Nature Invest’s produkter väl in
SCN’s egen produktportfölj. Det skapas värdefulla synergier i verksamheten,
inklusive säljkanaler, lagerhållning, logistik och mediakostnader för att
nämna några.

Stockholm den 8 maj 2014

För ytterligare information kontakta

Jim Blomqvist

Styrelseordförande

Scandinavian Clinical Nutrion AB (publ)

Telefon 0708-195 924

info@scnutrition.com

www.scnutrition.com

Om SCN

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (SCN) är ett skandinaviskt bolag
bildat 2006 som fokuserar på forskning och försäljning av kosttillskott och
andra hälsoprodukter med kliniskt bevisad och vetenskapligt dokumenterad
effekt och säkerhet.

SCN förvärvade under sommaren 2013 Medica Nord-gruppen. Förvärvet innebär att
SCN nu har en ledande position på marknaden inom hälsovårdsprodukter i
Skandinavien med ett starkt utbud av nya såväl som etablerade egna och
licensierade produkter.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.