Du är här

2018-03-05

Sdiptech AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande

5 mars 2018, 17:30

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech samlades måndagen den 5 mars 2018 i Stockholm för extra
bolagsstämma och fattade följande huvudsakliga beslut.

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om
införande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 756 000 teckningsoptioner fördelat på tre
serier: 252 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, 252 000
teckningsoptioner av serie 2018/2022 samt 252 000 teckningsoptioner av serie
2018/2023. Teckningsoptionerna tecknas, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, av ett helägt dotterbolag med rätt och skyldighet för
dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i
incitamentsprogrammet. Sådana överlåtelser ska ske till marknadspris.

Varje teckningsoption av serie 2018/2021ger innehavaren rätt att teckna en ny
stamaktie av serie B i bolaget ("B-aktier") under tiden från och med det
senare av (i) den 1 februari 2021 och (ii) dagen efter offentliggörandet av
bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 till och med den 12 mars
2021. Teckningskursen för nya B-aktier tecknade med stöd teckningsoptionerna
ska uppgå till 59,80 kronor, motsvarande 140 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq First North under perioden
19 februari-2 mars 2018 ("Referenskursen").

Varje teckningsoption av serie 2018/2022 ger innehavaren rätt att teckna en ny
B-aktie i bolaget under tiden från och med det senare av (i) den 1 februari
2022 och (ii) dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för
räkenskapsåret 2021 till och med den 11 mars 2022. Teckningskursen för nya
B-aktier tecknade med stöd av dessa teckningsoptioner ska uppgå till 67,10
kronor, motsvarande 157 procent av Referenskursen.

Varje teckningsoption av serie 2018/2023 ger innehavaren rätt att teckna en ny
B-aktie i bolaget under tiden från och med det senare av (i) den 1 februari
2023 och (ii) dagen efter offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för
räkenskapsåret 2022 till och med den 10 mars 2023. Teckningskursen för nya
B-aktier tecknade med stöd av dessa teckningsoptioner ska uppgå till 75,20
kronor, motsvarande 176 procent av Referenskursen.

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av samtliga
teckningsoptioner att uppgå till högst 18 900 kronor, varav 6 300 kronor
avseende respektive serie, motsvarande en utspädning om högst cirka 2,4
procent av aktierna och cirka 1,5 procent av rösterna.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet, och skälet till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, är att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas
motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare
samt att främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja
aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med
ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North
Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida:
www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer.
Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga
ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i
Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2018 kl. 17:30.

180305 - PM Extra bolagsstämma SV - v1
http://hugin.info/167230/R/2173628/838077.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.