Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Sdiptech AB (publ): Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 9 juni 2017

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") utnyttjar övertilldelningsoptionen
avseende 728 340 B-aktier i Sdiptech AB:s (publ) ("Sdiptech" eller
"Bolaget") och meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets
B-aktier på Nasdaq First North Premier. Stabiliseringsperioden har nu
avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade
B-aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North
Premier ("Erbjudandet
") har Carnegie möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra
transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på B-aktierna på en nivå högre
än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North
Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när
som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i B-aktierna
på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.
Carnegie har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det
finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras.
Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan
förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras
till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Bolagets huvudägare Serendipity Group AB har utfärdat en option till Carnegie
vilken kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första
dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier i
Stockholm, att förvärva ytterligare högst 1 339 285 befintliga B-aktier,
motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av
Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 56
SEK, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet
("Övertilldelningsoptionen
"). Carnegie meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 728 340
B-aktier har utnyttjats. Därmed kommer 610 945 B-aktier i Sdiptech, som
Carnegie har lånat av Serendipity Group AB i syfte att täcka övertilldelning
i samband med Erbjudandet, att återlämnas.

Nedan följer stabiliseringsinformation avseende stabiliseringsåtgärder som
Carnegie har genomfört på indikerade datum under de senaste fem
handelsdagarna i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Kontaktperson på Carnegie är Johan Flintull (tel: +46 5886 88 00).

---------------------------------------------------------------
| Stabiliseringsinformation: |
| Emittent: Sdiptech AB (publ) |
| Instrument: B-aktier (SE0003756758) |
| Erbjudandestorlek: 499 999 976 |
| Erbjudandepris: 56 SEK |
| Ticker: SDIP B |
| Stabiliseringsansvarig: Carnegie Investment Bank AB (publ) |
---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Stabiliseringstransaktioner: |
| Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats |
| 2/6/2017 735 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 5/6/2017 660 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga
ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan följer
en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under
stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt
pressmeddelandena den 22 maj respektive 1 juni 2017. Samtliga transaktioner
under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier och
inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Stabiliseringstransaktioner: |
| Datum Kvantitet Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats |
| 12/05/2017 352 599 56.00 55.75 55.91 SEK Nasdaq First North Premier |
| 15/05/2017 18 360 55.75 55.50 55.64 SEK Nasdaq First North Premier |
| 16/05/2017 97 500 55.75 54.00 55.13 SEK Nasdaq First North Premier |
| 17/05/2017 13 842 54.50 53.25 53.68 SEK Nasdaq First North Premier |
| 18/05/2017 17 277 54.25 53.75 54.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 19/05/2017 93 642 54.50 54.00 54.24 SEK Nasdaq First North Premier |
| 22/05/2017 3 000 54.00 54.00 54.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 23/05/2017 1 020 55.00 54.00 54.98 SEK Nasdaq First North Premier |
| 24/05/2017 2 350 54.00 53.50 53.93 SEK Nasdaq First North Premier |
| 26/05/2017 2 000 55.00 55.00 55.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 29/05/2017 2 407 55.00 55.00 55.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 30/05/2017 519 55.00 55.00 55.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 31/05/2017 4 267 55.50 55.00 55.35 SEK Nasdaq First North Premier |
| 01/06/2017 767 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 02/06/2017 735 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier |
| 05/06/2017 660 56.00 56.00 56.00 SEK Nasdaq First North Premier |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen
lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den
9
juni, kl. 21:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD Sdiptech, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com

Carl Johan Åkesson, CFO Sdiptech, +46 708 30 70 57.cj.akesson@sdiptech.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att
sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till,
USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan
spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra
åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United
States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte
erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett
undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med
tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande
av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats
genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i
något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de
värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än
informationen i tidigare nämnda prospekt.

Sdiptech - PM Avslut stabiliseringsperiod 170609
http://hugin.info/167230/R/2112286/803383.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.