Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) förvärvar Polyproject Environment AB

Pressmeddelande

1 november 2017, 17:45

Sdiptech förvärvar Polyproject Environment AB

Sdiptech förvärvade per dagens datum samtliga aktier i Polyproject Environment
AB.

Polyproject Environment är ett miljöteknikbolag specialiserat på kundanpassade
komponenter och anläggningar för rening av kontaminerade vätskor, gaser och
vatten. Under räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till cirka 39 Mkr
och rörelseresultatet till cirka 6 Mkr.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Polyproject kompletterar koncernens existerande erbjudande inom vattenrening
genom sin specialisering mot starkt kontaminerade miljöer som uppkommer i
städer och industrier. Bolagets lösningar fyller en viktig funktion i
framtida infrastrukturer och marknaden för rening av vatten, mark och luft
förväntas öka i takt med att striktare miljöregleringar införs, och ett
allmänt ökat fokus på miljöfrågor."

Daniel Bergsten, VD Polyproject Environment, kommenterar:

"För Polyproject kan stora möjligheter realiseras genom att få in en stabil
och långsiktig ägare som Sdiptech. Vi blir med Sdiptech exponerade mot en
större marknad och får nya naturliga samarbetspartners genom vilka vi kan
vidareutveckla vårt erbjudande."

Inklusive förvärvet uppgår Sdiptechs sammanlagda intäkter på årsbasis till
cirka 1.144 Mkr och EBITA på årsbasis till cirka 158 Mkr. För bolag som har
varit i koncernens ägo under mindre än ett år har de senaste årsboksluten
adderats till koncernens resultat för övriga bolag baserat på deras utfall de
senaste fyra kvartalen. Total köpeskilling kommer maximalt att uppgå till
61,2 Mkr, inklusive framtida resultatbaserade tilläggsköpeskillingar över två
år, vilket även förutsätter en fortsatt god tillväxt i verksamheten. Vid
dagens förvärv utbetalades 39,2 Mkr kontant, medan resterande belopp kommer
tas upp som en skuld i koncernens redovisning.

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptech AB:s Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser
Bank. Mer information finns på bolagets hemsida:www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57,cj.akesson@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com
Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer.
Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga
ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i
Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 1 november 2017 kl. 17:45.

171101 - PM Polyproject SV
http://hugin.info/167230/R/2146534/823071.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.