Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2016

Pressmeddelande

10 maj 2016

Delårsrapporten finns från och med i dag den 10 maj tillgänglig på bolagets
webbplats: www.sdiptech.com.

Kvartalet i korthet - Stark tillväxt och genomförd kapitalanskaffning

* Koncernens nettoomsättning ökade 33% till 113,3 Mkr (84,9) stärkt av de
förvärv som genomfördes under 2015.
* Röreslsemarginalen ökade till 5,5% (5,0%).
* En kapitalanskaffning om 70 Mkr genomfördes i syfte att stödja koncernens
fortsatta expansion - kapitalanskaffningen gjordes i form av en riktad
nyemission av stamaktier.
* Per 31 mars 2016 uppgick likvida medel i moderbolaget till 91,4 Mkr (144,0)
och i koncernen till 147,6 Mkr (186,0).

Väsentliga händelser efter kvartalet

* Den 1 april förvärvades samtliga aktier i Castella Entreprenad - bolaget är
specialiserat på stomkomplettering och är ledande i sin nisch i den
expansiva Stockholmsregionen.
* Den 4 april förvärvades samtliga aktier i Hydrostandard Mätteknik - bolaget
är marknadsledande på kontroll och service av kallvatten- och
fjärrvärmemätare.
* Efter de två förvärven uppgår Sditpechs omsättning på årbasis till ca 725
Mkr och rörelseresultatet till ca 87 Mkr. För förvärvade bolag som har
varit i koncernens ägo under mindre än ett helt räkenskapsår har de senaste
årsboksluten (ÅR 2015) adderats till koncernens senaste årsbokslut (ÅR
2015).

Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Premier
är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets
hemsida:www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91,jakob.holm@sdiptech.com

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57,cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med fokus på urbana infrastrukturer. Koncernen
erbjuder djupt nischade tjänster och produkter inom nyinstallation,
modernisering, service och underhåll.

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016.

Sdiptech AB dela?rsrapport januari-mars 2016
http://hugin.info/167230/R/2011023/744411.pdf
Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport januari-mars 2
http://hugin.info/167230/R/2011023/744412.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sdiptech AB via Globenewswire

HUG#2011023

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.