Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-18

Sdiptech AB: Sdiptech AB (publ) säljer tillbaka AVA Monitoring AB

Pressmeddelande
18 februari 2019, 15:00

Sdiptech AB (publ) säljer tillbaka AVA Monitoring AB

Sdiptech har idag låtit dotterbolaget AVA Monitoring återgå till de
ursprungliga ägarna. Affären innebär en mindre positiv reavinst för
Sdiptech samtidigt som ytterligare utrymme tillförs för nya förvärv.

Den 5 juli 2017 förvärvade Sdiptech aktierna i bolaget AVA Monitoring AB
som utvecklar och säljer mätsystem för övervakning av vibrationer och
buller i samband med infrastrukturprojekt.

Förvärvsmodellen som tillämpades var till stor del baserad på utfall i
framtida resultat. Efter genomförande av affären uppvisade bolaget en
extraordinär resultatutveckling under kort tid vilket medförde att den
resultatbaserade förvärvsmodellen inte blev relevant i förhållande till den
långsiktigt antagna utvecklingen.

Parterna har i den uppkomna situationen under viss tid förhandlat med
avsikt att hitta en lösning. Parterna har nu kommit överens om att tidigare
ägare Malte i Sverige Holding AB återinträder som 100% ägare till AVA
Monitoring per den 2019-02-18. I Sdiptechs överväganden har särskild hänsyn
tagits till AVA Monitorings branschinriktning, innebärande att kunder
primärt återfinns inom bygg och anläggning. AVA Monitoring kommer nu att
drivas vidare under samma ledning och Sdiptech önskar de nygamla ägarna och
personalen bästa möjliga utveckling.

Återgången av förvärvet genomförs genom att Sdiptech erhåller återbetalning
av den kontanta köpeskillingen som betalades vid förvärvet av AVA
Monitoring i juli 2017, cirka 21,5 MSEK. Sdiptechs utestående skulder till
säljarna av AVA Monitoring om totalt 72 MSEK skrivs av, inklusive den
reserverade skulden för framtida utbetalning av villkorad köpeskilling.
Även den uppbokade goodwilltillgången i samband med förvärvet om 71 MSEK
skrivs av. Slutligen erhålls en kontant ersättning om ca 2 MSEK. Efter
avdrag för det upparbetade egna kapitalet som Sdiptech tillgodogjort sig
sedan förvärvet och övriga kostnader i samband med återgången, blir
nettoeffekten för Sdiptech ca 3 MSEK i positivt resultat.  Återgången
innebär dessutom en positiv årlig avkastning på det kapital som bundits i
förvärvet om cirka 12%.

AVA Monitoring, som har tillhört Affärsområdet Nischade Produkter och
Tjänster har enligt Sdiptechs bedömning en långsiktig omsättning som
genererar 5 – 10 MSEK i årlig nettovinst. Genom återgången ges nu istället
ytterligare förvärvsutrymme och det är styrelsens bedömning att nya förvärv
kommer att ersätta AVA Monitorings vinstbidrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser
Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som
är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten
& sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport.
Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade
tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 500 Mkr och har
sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 18 februari 2019, 15:00.

Bilaga

* 190218 - Sdiptech sa?ljer tillbaka AVA

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.