Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-12

Sdiptech AB: Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Erik Hedenryd

Pressmeddelande

12 februari 2020, 08:00

Sdiptech stärker upp affärsområde - rekryterar Erik Hedenryd

Sdiptech är en teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar
och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och
säkra samhällen. Nu rekryteras Erik Hedenryd som Business Unit Manager för
att stärka upp det växande affärsområdet Water & Energy. Han kommer att
fokusera på nya förvärv och bolag som erbjuder nischprodukter och tjänster
för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el. Senast
kommer Erik från Terratech AB där han med rollen som Group CFO var med och
byggde upp Terratechkoncernen till en världsaktör för avancerade styrsystem
och redskap för grävmaskiner.

?Vi är väldigt glada över att välkomna Erik till Sdiptech. Som en följd av
en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering som sker i
samhället är kraft och energi ett område med hög utvecklingstakt och stora
tillväxtmöjligheter. Erik har en gedigen erfarenhet inom förvärv och
utveckling av bolag inom infrastruktur och hans kompetens kommer vara
mycket värdefull?, säger Jakob Holm, VD på Sdiptech.

?Sdiptech är ett intressant bolag som är mitt uppe i en spännande
tillväxtresa. Jag ser väldigt mycket fram emot att få vara med och utveckla
verksamheten ytterligare, inte minst inom ett ständigt aktuellt
affärsområde som energi. Tillgången till stabil energi är en grundläggande
byggsten som krävs för att ett samhälle ska fungera och utvecklas. Det
ökade trycket på energi fortsätter att skapa en långsiktig efterfrågan på
nya lösningar och innovationer inom området?, säger Erik Hedenryd.

Erik börjar på Sdiptech i februari 2020 och målsättningen för affärsområdet
är att långsiktigt växa genom såväl organisk tillväxt som fortsatta förvärv
på våra fokusmarknader i Västeuropa.

Stockholm den 12 februari 2020

Sdiptech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod
SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är
Erik Penser Bank, +468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se

. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

 

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som
är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten
& sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport.
Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade
tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har
sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 12 februari 2020, kl 08:00.

Bilaga

* 200212- Rekrytering Erik Hedenryd

Författare Hugin Nyheter