Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

SDIPTECH: ÖKAT RESULTAT, ORGANISK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT CA 16%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar ett ebita-resultat om 121 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (82,6).

Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 665 miljoner kronor. Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 15,7 procent exklusive valutaeffekter. Försäljningen under andra kvartalet i fjol påverkades negativt av pandemin.

Ebit uppgick till 88,5 miljoner kronor (78,0). Avyttringar i perioden ledde till en redovisad reaförlust om 20 miljoner kronor.

Periodens resultat blev 58,7 miljoner kronor (38,3), motsvarande 1:57 kronor per aktie efter utspädning, avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,1 miljoner kronor (164), motsvarande en kassagenerering om 26 procent (180). Ökade kundfordringar på grund av god försäljning samt en förebyggande lageruppbyggnad för att möta eventuell komponentbrist påverkade kassaflödet negativt, skriver Sdiptech.

Sdiptechs aktier listades på Nasdaq Stockholm, Large Cap, den 11 juni.
Författare Direkt-SE