Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Seafire AB: Seafire AB (publ) delårsrapport januari-september 2017

Sammanfattning januari-september

· Total omsättning uppgick till 19,0 MSEK (13,2 MSEK)
· Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till
-1,1 MSEK (-0,7 MSEK)

· Resultat per aktie uppgick till -0,55 SEK (-1,11 SEK)
· Koncernens soliditet uppgick till 39% (60%)
Sammanfattning juli-september

· Total omsättning uppgick till 4,6 MSEK (5,1 MSEK), det tredje
kvartalet 2016 var årets i särklass starkaste kvartal

· Koncernens resultat före räntenetto och skatt (EBIT) uppgick till
-1,6 MSEK (1,1 MSEK)

· Resultat per aktie uppgick till -0,60 SEK (1,03 SEK)
· Koncernens soliditet uppgick till 39% (60%)
VD kommentar

Seafire lämnar ett händelserikt kvartal bakom sig med förstärkning av
organisationen, utvärdering av nya förvärvsmöjligheter, arbete med
produktutveckling i portföljbolagen och nyemission med kommande
notering. Etableringen av Seafire som en aktiv utvecklare av småbolag
har börjat ge resultat. Vi håller på att avsluta arbetet med
kapitalanskaffningen och noteringen. Nyemissionen inbringade totalt
cirka 16 MSEK före emissionskostnader, vilket ger förutsättningar att
göra en till två förvärv beroende på storlek samt vidareutveckla
portföljbolagen.

Portföljbolaget Hedén Group AB har haft en stabil försäljning under
kvartalet med volymer som tidigare kvartal under 2017. Bolaget har
under perioden levererat utrustning till prestigeprojekt som Game of
Thrones och The Irishman. Arbetet med utvecklingen av nya produkter
är intensivt. I mitten av september lanserades en ny zoom/fokus
styrenhet, VLC-1L/VM35, som är integrerad med Sonys FS5/7 kamera och
Fujinonobjektiv på världskongressen IBC i Amsterdam. Responsens på
produkten var mycket positiv på mässan vilket fått oss att påskynda
leveranserna till slutet av november 2017. Bolaget får nu god
draghjälp av Fujinon som har en handfull enheter i USA, Japan och
Europa för produktdemonstration. Produkten är en första version av en
rad planerade modeller för instegssegmentet inom filmutrustning
vilket är en marknadsbreddning för Hedén Group AB.

Portföljbolaget Followit Sweden AB har haft en svagare period med
färre kundprojekt vilket medfört ett negativt EBIT för de första nio
månaderna. Antalet förfrågningar är fortsatt på en god nivå men med
färre avslut. Införsäljningen hos en kund kan vara en månad och upp
till två år beroende på när projektfinansieringen för en studie blir
klar vilket medfört fluktuationer i försäljningen. Förutom en
förestående produktuppdatering är bolagets tydliga fokus att bredda
sortimentet mot andra kundsegment som Tracking and Security för att
stabilisera den finansiella utvecklingen. Lanseringen av nya larm-
och positioneringsprodukterna ContactGPS3 är planerade till det
fjärde kvartalet 2017.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2017 22 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com, tel. +46 76
175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande
den 25 oktober 2017, kl. 16:00.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar mogna onoterade bolag med en
etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap
och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt
marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på
lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till
sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen
med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas
till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt
tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och
ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com.
Augment Partners AB är Seafire AB (publ):s Mentor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-ab--publ--delarsrapport-j...
http://mb.cision.com/Main/15787/2375678/741714.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.