Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Seafire AB: Seafire slutför förvärvet av Bara Mineraler AB

Seafire AB (publ) ("Seafire") har per dagens datum slutfört förvärvet av Bara Mineraler AB ("Bara Mineraler"). Tillträdet genomfördes i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Bara Mineraler och som offentliggjordes den 27 oktober 2021.

Bara Mineraler AB

Bara Mineraler startade 1993 och företaget har idag 20 anställda med verksamhet i Bara. Bara Mineraler är en ledande leverantör av förädlad platålera för odlingssubstrat till norra Europas yrkesodlare. Med mottot "På Goda Grunder" och baserat på naturliga och hållbara material, levererar bolaget också lösningar för hållbara urbana miljöer där grön dagvattenhantering och planteringar på tak och terrass står i fokus samt markbeläggning med marktegel och egenproducerade monteringsfärdiga murar i tegel. För mer information www.baramineraler.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70749 56 59

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har efter förvärvet en portfölj med åtta bolag och omsättning på 550 mkr proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08684211 00 och info@eminova.se.

Författare Cision