Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

SealWacs: SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

I morgon den 31 oktober 2017 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s
("SealWacs") företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten
ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs
härmed bolagets memorandum idag den 30 oktober. Vid full tecknings
tillförs bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har
mottagit teckningsförbindelser om ca 1,8 MSEK samt garantier om 4
MSEK, motsvarande cirka 97 procent av den totala emissionsvolymen.
Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.emotra.se), Göteborg
Corporate Finances (www.gcf.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se)
respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel offentliggörs
samtidigt.

Länk direkt till Memorandum:
http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

Teckningstiden löper till och med den 14 november 2017. Vid
fulltecknad företrädesemission tillförs SealWacs 6,0 MSEK före
emissionskostnader. SealWacs har på förhand erhållit
teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK och garantier om 3,0 MSEK,
motsvarande totalt cirka 97 procent av emissionslikviden. Motivet för
företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för
marknadslansering av bolagets metod "SealWacs Sensor".

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för SealWacs
att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten
och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att
närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. Anmälan för
Aktiedagen i Falköping sker genom Aktiespararna.se. För överiga
träffar, vänligen OSA till info@gcf.se.

Datum Arrangör Adress och ort Anmälan
och tid
23 okt Aktiespararna Pingstkyrkans lokaler i Aktiespararna.se
201713:45 Falköping
-
8 nov AktieTorgets Mäster Samuelsgatan 42, plan info@gcf.se
201712:00 investerarlunch 3AktieTorgets lokaler,
- Stockholm
8 nov GCF/SealWacs John Scott's restaurang, plan info@gcf.se
201718:30 investerarträff 3 Kungsportsavenyn 15, Göteborg
-

Erbjudandet i korthet

· Avstämningsdag: 26 oktober 2017. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 oktober 2017 och
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25
oktober 2017.

· Teckningstid: 31 oktober - 14 november 2017.
· Teckningskurs: 2,00 SEK per aktie.
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 26 oktober 2017 är
registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 6 160 540 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemissionen: 3 080 270 stycken.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden 31 oktober - 10 november 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 31 oktober 2017 fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av december 2017.

· Värdering: Cirka 6 MSEK (pre money).
· Teckningsförbindelser och garantier: SealWacs har erhållit
teckningsförbindelser om 1,8 MSEK, samt garantier om ytterligare 4,0
MSEK, vilket sammanlagt motsvarar cirka 97 procent av den totala
emissionslikviden.

· Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på AktieTorget.
· ISIN-kod: SE0006261038.
Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till SealWacs i
samband med nyemissionen.

Telefon: 031-13 82 30

E-post: info@gcf.se

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och
anvisningar) finns att tillgå via SealWacs (www.sealwacs.se),
AktieTorgets (www.aktietorget.se), och Göteborg Corporate Finance
(www.gcf.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för
teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

Göteborg den 30 oktober 2017

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-ab--offentliggorande-av-me...
http://mb.cision.com/Main/11645/2378766/743736.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.