Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-15

SealWacs: SealWacs AB: Offentliggörande av memorandum inför start i morgon

I morgon den 16 januari 2020 inleds teckningstiden i SEALWACS AB:s
("SealWacs") företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten
ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs
härmed bolagets memorandum idag den 15 januari. Vid full tecknings
tillförs bolaget 2,46 MSEK före emissionskostnader. SealWacs har
mottagit teckningsförbindelser om ca 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26
procent av den totala emissionsvolymen. Memorandumet finns att tillgå
via bolagets (www.sealwacs.se), Aqurat Fondkommissions
(www.aqurat.se) och Spotlight
Stockmarkets(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.
Teaser och anmälningssedel offentliggörs samtidigt.

Länk direkt till Memorandum:
http://sealwacs.se/investerare/handlingar/

Teckningstiden löper till och med den 30 januari 2020. Vid fulltecknad
företrädesemission tillförs SealWacs 2,46 MSEK före
emissionskostnader. SealWacs har på förhand erhållit
teckningsförbindelser om cirka 0,64 MSEK, motsvarande cirka 26
procent av emissionslikviden. Motivet för företrädesemissionen är att
tillföra bolaget rörelsekapital för validering och marknadslansering
av bolagets metod "SealWacs Sensor".

Erbjudandet i sammandrag

· Avstämningsdag: 14 januari 2020. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 januari 2020 och
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13
januari 2020.

· Teckningstid: 16 januari 2020 - 30 januari 2020.
· Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 14 januari 2020 är
registrerad som aktieägare i Sealwacs äger företrädesrätt att teckna
aktier i den förestående nyemission. För varje befintlig aktie
erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 080 270 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 2 464 216 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemissionen: 6 160 540 stycken.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske genom Spotlight Stockmarket under perioden 16 januari 2020 - 28
januari 2020.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 16 januari 2020 fram till dess
att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i slutet av februari 2020.

· Värdering: 6 160 540 MSEK (pre money).
· Teckningsförbindelser: SealWacs har erhållit teckningsförbindelser
om 0,64 MSEK, vilket motsvarar cirka 26 procent av den totala
emissionslikviden.

· Marknadsplats: Sealwacs aktie är noterad på Spotlight Stockmarket
med beteckning SEAL.

· ISIN-kod för:
· Aktien är SE0006261038
· TR 200114 är SE0013647575
· BTA 200114 är SE0013647583

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB ansvarar för det administrativa arbetet i
samband med nyemissionen.

Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel

Informationsmemorandumet (innehållande fullständiga villkor och
anvisningar) finns att tillgå via bolagets (www.sealwacs.se),
Spotlight Stockmarkets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats
(www.aqurat.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel för
teckning utan företräde finns även att tillgå på respektive hemsidor.

Göteborg den 15 januari 2020

SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-ab--offentliggorande-av-m...
https://mb.cision.com/Main/11645/3008898/1174446.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.