Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-30

SealWacs: SealWacs genomför nyemission om 6,0 MSEK

Vid styrelsesammanträde i Sealwacs AB (publ) den 30 oktober 2015
beslutades, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 oktober
2015, att genomföra en nyemission om ca 6,0 MSEK.

Motiv för nyemissionen

Sealwacs bedöms idag vara mycket väl rustat vad gäller teknisk
kompetens, marknadskännedom och erfarenhet av att kommersialisera
forskningsprojekt. Flera av Bolagets nyckelpersoner har dokumenterad
erfarenhet och relevant kompetens från tidigare verksamheter. För att
få utväxling på den samlade erfarenheten och kunna
marknadsintroducera SealWacs Sensor behöver Bolaget kapitaliseras
vilket även utgör grunden till förestående nyemission.

Utöver ovan behöver bolagets ägarkrets breddas för att skapa en ökad
handel i Sealwacs aktie och därmed skapa en bättre förutsättning för
ett större intresse från investerare.

Villkor och utförligare information om nyemissionen

Styrelsen i Sealwcs beslutade den 30 oktober 2015, med stöd av
bemyndigandet lämnat vid extra stämma den 5 oktober 2015, om en
nyemission av högst 1 200 000 units utan företrädesrätt för bolagets
aktieägare. Anledningen till att göra en riktad nyemission utan
företrädesrätt är att redan direkt kunna vända sig till en bredare
krets av placerare för att skapa förutsättningar för en lyckad
emission samt för att erhålla en ytterligare breddad ägarbas.
Emissionen görs i form av en unit bestående av en aktie och en
teckningsoption, vid full teckning tillförs Sealwcs 6,0 MSEK före
emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

Föreliggande Erbjudande omfattar en kapitalanskaffning på 6 000 000
kronor vid full teckning. Erbjudandet består av en nyemission riktad
till allmänheten med poster om 1 000 units.

Teckningstid 2 nov 2015 - 20 nov 2015
Teckningskurs 5 kronor per unit, det vill säga 5 kronor per aktie och
teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår
ej.
Teckningspost 1 000 units. (5 000 kr). Var och en unit består av en aktie
och en teckningsoption av serie TO 1.
Bolagsvärde 11 475 075 kr
före emission
Emissionsvolym Erbjudandet omfattar högst 1 200 000 aktier och högst
1 200 000 teckningsoptioner av serie TO 1.

Emissionsbelopp 6 000 000 kr
Betalning Efter besked om tilldelning

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för två
teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10
kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga
rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Detta ska ske genom
samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017.
Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner
beräknas till den 26 juni 2017.

Fullständiga villkor och anvisningar samt memorandum och folder kommer
att offentliggöras på bolagets (www.sealwacs.se), Göteborg Corporate
Finance AB (www.gcf.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och
Aktieinvest (www.aktieinvest.se) respektive hemsidor senast i samband
med att teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till Sealwacs i
samband med emissionen.

Bolaget bjuder in till informationsträffar på nedan plats och tid;

Göteborg: Elite Park Avenue tisdagen den 3 november kl 19:00
Stockholm: Scandic Anglais, Stureplan, torsdagen den 5 november kl
17:00

Malmö: Börshuset, Skeppsbron 2, måndagen den 9 november kl 18:00
Göteborg: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59 - 65, onsdagen den 11
november kl 18.00

Göteborg: Elite Park Avenue onsdagen den 18 november kl 18:00
Anmälan görs till info@gcf.se

Göteborg den 30 oktober 2015 SealWacs AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-genomfor-nyemission-om-6-0...
http://mb.cision.com/Main/11645/9857977/437954.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.