Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

SealWacs: SealWacs handlingar inför årsstämma

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 och övriga
handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på
bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från
bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

SealWacs årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 håller årsstämma
fredagen den 24 maj 2019, kl. 11.00 på restaurang John Scott's Pub,
Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress:
SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00
73 94 eller genom e-post info@sealwacs.se senast onsdagen den 22 maj
2019. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och
uppgift om eventuella biträden.

Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före
stämman.

Göteborg i maj 2019

SEALWACS AB

Styrelsen

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post:
info@sealwacs.se

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av
bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings- och
kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom
att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation,
kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år
vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som
uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sealwacs/r/sealwacs-handlingar-infor-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11645/2802442/1036560.pdf
https://mb.cision.com/Public/11645/2802442/aa080463e23dda70.pdf
https://mb.cision.com/Public/11645/2802442/a561043f79d941eb.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.