Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-20

Seamless 4 kv: Resultatet efter finans blev -12 Mkr (-1,1)

(SIX) Seamless Distribution redovisar ett resultat efter
finansiella poster på -12 miljoner kronor (-1,1) för det fjärde
kvartalet 2012.

Rörelseresultatet blev -12 miljoner kronor (-0,9).

Nettoresultatet uppgick till -10 miljoner kronor (-1,3).

Nettoomsättningen blev 35 miljoner kronor (28).

Joakim Johansson, tel +46 31-350 64 84
joakim.johansson@six-group.se
SIX News

Författare direkt.