Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

Seamless Distribution AB: Seamless styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler

Styrelsen för Seamless Distribution AB (publ) ("Seamless") har, med
stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste årsstämma,
beslutat att genomföra en riktad emission av konvertibler.
Erbjudandet var fulltecknat och Seamless har med anledning därav
emitterat konvertibler om 42 miljoner kronor till privata och
institutionella investerare vilka har identifierats av Evli Bank Plc.

Det konvertibla lånet uppgår till nominellt 42 miljoner kronor, och
löper med en årlig ränta om 7 procent som ska utbetalas kvartalsvis.
Konvertiblerna har tecknats till 100 procent av nominellt värde och
konverteringskursen har fastställts till 9 kronor baserat på en book
building-process riktad till privata och institutionella investerare
som genomfördes av Evli Bank Plc i augusti 2016.

- Den här konvertibeln refinansierar ett tidigare konvertibelt
förlagslån som ej konverterats till aktier, säger Peter Fredell,
koncernchef för Seamless.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och rätt att teckna konvertiblerna tillkom endast ett
begränsat antal privata och institutionella investerare vilka har
identifierats genom en book building-process, arrangerad av Evli Bank
Plc. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt var
huvudsakligen att bolaget är i behov av finansiering av rörelsen och
att en riktad emission av en konvertibel har bedömts vara det
snabbaste, och för bolaget mest gynnsamma sättet, att erhålla sådan
finansiering. Lånet förfaller till betalning 364 dagar från dagen för
emissionen i den mån det inte har konverterats eller återbetalats
dessförinnan. Emissionen har tillfört Seamless 42 miljoner kronor.
Betalningen för konvertiblerna ska erläggas kontant i samband med
teckningen eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Emissionen av konvertibler medför vid full konvertering en utspädning
för Seamless nuvarande aktieägare om cirka 7,36 procent efter full
utspädning.

För ytterligare information kontakta:
Peter Fredell, VD Seamless, tel. +46 8 564 878 00,
peter.fredell@seamless.se

Om Seamless
Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för
mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,9 miljarder transaktioner
genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över
elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless
en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets
unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på
Nasdaq Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Om SEQR
SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste
lösning för mobila betalningar. Allt kunden behöver göra är att med
SEQR-appen skanna en QR/NFC-kod vid kassan och godkänna betalningen
med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel och i
e-handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack
vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det räcker med en
dekal med en QR/NFC-kod vid kassan och sedan sparar handlaren pengar
på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften.

www.seqr.se - Twitter: @seqrse (https://twitter.com/SEQRse) -
facebook.com/seqrse (https://www.facebook.com/SEQRse)

Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
augusti 2016 kl. 08.50 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seamless-distribution-ab/r/seamless-styrelse-h...
http://mb.cision.com/Main/4815/2067597/554886.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.