Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-08

SeaTwirl: SeaTwirls erbjudande övertecknades - handel planeras att inledas på Nasdaq First North den 22 december 2016

SEATWIRLS ERBJUDANDE ÖVERTECKNADES - HANDEL PLANERAS ATT INLEDAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH DEN 22 DECEMBER 2016

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") offentliggör utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till ett värde om 24 MSEK inför den planerade noteringen den 22 december på Nasdaq First North ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort och totalt inkom cirka 700 anmälningar och den del allmänheten hade möjlighet att teckna tecknades till 120 procent.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Erbjudandet inför noteringen av SeaTwirls aktier på Nasdaq First North omfattade 600 000 nya aktier till ett pris om 40 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om 24 MSEK. Före Erbjudandet uppgick det totala antalet aktier till 1 143 783 fördelat på sju aktieägare. Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 1 743 783. Anmälningsperioden i Erbjudandet pågick från den 28 november till och med den 7 december 2016. Genom Erbjudandet inkom cirka 700 anmälningar om totalt cirka 26,4 MSEK, vilket motsvarar en teckning om 120 procent av den del om 12 MSEK som allmänheten hade möjlighet att teckna. SeaTwirl tillförs därmed cirka 700 nya aktieägare.

Handel i SeaTwirl beräknas att inledas på Nasdaq First North den 22 december 2016 under kortnamnet STW förutsatt godkänd ansökan.

Gabriel Stängberg, VD på SeaTwirl: "Vi är väldigt glada över intresset för vår emission och den uppmärksamhet SeaTwirl har fått från investerare. Vi välkomnar alla nya aktieägare. Emissionen skapar stora utvecklingsmöjligheter för fortsatt utveckling av Bolagets vindkraftverk. Med Nasdaq First North som plattform förbättrar vi förutsättningarna för att skapa mervärde för våra kunder och aktieägare."

Preliminär tidplan
+------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning | 8 december 2016 |
+------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Likviddag för avräkningsnotor | 12 december 2016 |
+------------------------------------------------------------------------+------------------+
| Planerad första dag för handel på Nasdaq First North | 22 december 2016 |
+------------------------------------------------------------------------+------------------+

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Northlaw AB legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

Göteborg den 8 december 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com mailto:gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.s mailto:roger.cederberg@ventures.gu.s e mailto:roger.cederberg@ventures.gu.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
SeaTwirl Pressrelease 2016-12-08.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19134

Kort om SeaTwirl

SeaTwirl grundades 2012 och utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk som jämfört med traditionella havsbaserade vindkraftverk är enklare att bygga och installera samt medför lägre underhållskostnader. Genom att använda en vertikalaxlad vindturbin istället för en traditionell horisontalaxlad vindturbin, kan vindenergi absorberas oberoende av vindriktningen och rotorbladen behöver inte vridas. SeaTwirls flytande vindkraftverk har en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som kan flyttas förhållandevis enkelt och öppnar upp möjligheten till geografisk placering. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.