Du är här

2013-01-31

SEB 4 kv: Rörelseresultat 2.839 Mkr (SIX 2.517) (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) SEB redovisar ett rörelseresultat på 2.839 miljoner
kronor för det fjärde kvartalet 2012 (3.165).

Analytikernas förväntningar låg vid 2.517 miljoner kronor,
enligt SIX Market Estimates sammanställning av 22 analytikers
förväntningar. Förväntningarna innefattade effekter från ett
antal engångsposter som SEB kommunicerade den 22 januari.
Exklusive engångseffekterna blev rörelseresultatet 3.994
miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,75 kronor per aktie
(1,75). Marknaden hade i snitt räknat med 2,26 kronor per aktie.

SEB:s kreditförluster under kvartalet blev -276 miljoner
kronor (-240), jämfört med väntade -313 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 9.637 miljoner kronor
(9.334), vilket kan jämföras med väntade 9.438 miljoner. I
utfallet och förväntningarna ingick effekten från återköp av
bankens säkerställda obligationer som påverkade Övriga intäkter,
netto med -402 miljoner kronor, i linje med vad banken
kommunicerade den 22 januari.

Räntenettot uppgick till 4.458 miljoner kronor (4.318).
Analytikerna hade räknat med 4.425 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3.715 miljoner kronor (3.637). Väntat
var 3.454 miljoner.

Intäktsraden nettoresultat av finansiella poster till
verkligt värde, även kallad trading, blev 982 miljoner kronor
(589). Analytikerna väntade sig 1.044 miljoner.

Kostnaderna var -6.524 miljoner kronor (-5.928), jämfört med
väntade -6.586 miljoner. En engångskostnad från
IT-nedskrivningar på 753 miljoner kronor ingick i både utfallet
och förväntningarna, i linje med bankens tidigare besked. I
kvartalet uppstod även en kostnad för en bot från
konkurrensmyndigheten i Litauen på 63 miljoner kronor, vilken
SEB avser överklaga. Denna kostnad blev känd i fjol. K/I-talet
blev 67,7 procent, jämfört med väntade 69,8 procent.

Nettoresultatet efter minoritet uppgick till 3.232 miljoner
kronor (2.247). Bland annat ingår en positiv effekt av den
sänkta svenska bolagsskatten på 1,1 miljarder kronor samt vissa
positiva skatteeffekter från de andra engångsposterna nämnda
ovan. Exklusive engångseffekterna blev nettoresultatet 3.008
miljoner kronor.

Resultatet per aktie i kvartalet blev 1,47 kronor (1,02).

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.