Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

SEB: BOKSLUT KAN TÄNKAS TAS EMOT VÄL AV MARKNADEN - KBW

STOCKHOLM (Direkt) Storbanken SEB:s bokslut för 2018 kan tänkas tas emot väl
av marknaden, med stöd av en stark utveckling inom rörelsen i det fjärde
kvartalet, även om det rörde sig om mer volatila verksamhetsdelar som
presterade.

Det skriver KBW i en snabbkommentar där det noteras att utdelningsnivån,
inkluderat extrautdelning, var ett par procent högre än snittestimatet
samtidigt som kärnprimärkapitalrelationen var 0,4 procentenheter högre än
förväntat.

"Vi bedömer att extrautdelningen kommer att tas emot väl. Vi har tryckt på att
bankens kapitalgenerering och kapitalöverskott tillåter högre utdelning än
konsensus och dagens besked ger oss ytterligare tilltro", skriver KBW.

Citi tar fasta på att räntenettot var svagare än förväntat och att det var
andra intäktsrader som drev den starkare utvecklingen än förväntat i det
fjärde kvartalet.

"Vi förväntar oss att konsensus för vinst per aktie 2019-2020 ligger i stort
sett stilla till följd av att räntenettot inte nådde upp till förväntan",
skriver Citi.

RBC kallar bokslutet för blandat men bedömer att extrautdelningen kommer att
ge "hjälp". Rörande kärnprimärkapitalrelationen pekar investmentbanken på att
bufferten mot FI-kravet nu är 270 baspunkter, mot målet att hålla relationen
1,5 procentenheter (150 baspunkter) över kravet.

Morgan Stanley anser att kvartalssiffrorna överlag ser bra ut, hjälpta av
styrkan inom provisions- och tradingnetto.

"Räntenettot är den enda missen men vi bedömer att det till stor del kan
förklaras av marknadsvolatiliteten", framhåller investmentbanken.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt