Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-07

SEB: Eastern European Outlook, oktober 2015: Fortsatt kluven konjunkturbild - rysk recession även 2016

Den kluvna konjunkturbilden i Östeuropa består de närmaste två åren.
Konfliktländerna Ryssland och Ukraina fortsätter att präglas av svaghet. I
Ryssland ligger recessionen kvar även 2016 när oljepriset bara repar sig
svagt efter raset och när EU:s och USA:s sanktioner mot landet sannolikt
förlängs om än mjukas upp något. Samtidigt fortsätter Baltikum, Centraleuropa
och i viss mån även sydöstra delen av Östeuropa att uppvisa hyfsad tillväxt
främst med stöd av växande inhemsk efterfrågan. Polen och Tjeckien går i
täten. Detta skriver SEB i en ny utgåva avEastern European Outlook
.

Den rysk-ukrainska konflikten bedöms fortfarande bli långvarig och vapenvilan
bräcklig. En dämpning har skett i höst, men de olika militära och politiska
löftena mellan parterna i Minsk 2-avtalet blir svåra att helt uppnå till
deadline den 31 december 2015.

"Huvudscenariot är att EU på sitt toppmöte i januari 2016 förlänger
sanktionerna mot Ryssland ytterligare en viss period under 2016 även om en
viss uppmjukning kan ske. USA, som hårdare än EU knutit upp sina sanktioner
kring fördömande av Rysslands Krim-annektering, väntas hålla fast vid sina
sanktioner åtminstone hela 2016. Ryssland, som redan svarat EU/USA med ett
förlängt importstopp av livsmedel till nästa sommar, är störst förlorare på
sanktionskriget enligt vår bedömning"
säger Mikael Johansson, chef för Östeuropa-analysen på SEB och chefredaktör
förEastern European Outlook
.

Goda villkor för hushållen är huvudskäl till att Baltikum och Centraleuropa
fortsätter att visa god motståndskraft mot rysk-ukrainska konflikten och
ekonomisk svaghet där. Starka realinkomster, växande sysselsättning och bara
försiktigt stigande låga räntor ger god konsumtionstillväxt.
Investeringsaktiviteten, som hittills varit relativt trög, ökar men hämmas
ännu av geopolitisk oro i närområdet. Den modesta exporttillväxten stärks
gradvis via ökad efterfrågan från Tyskland (som väger extra tungt för
Centraleuropa) och Norden (som är relativt viktiga marknader för Baltikum).
Baltikum drabbas hårdare än Centraleuropa av rysk nedgång och
livsmedelssanktioner via klart större exponering mot Ryssland i
utrikeshandel.

Även inflationsbilden förblir splittrad i Östeuropa. Den höga inflationen i
Ukraina och Ryssland, som drivits av tidigare valutafall, har i stort sett
kulminerat på sistone och fortsätter gradvis nedåt. I de flesta andra
östekonomier är inflationen starkt nedpressad, i likhet med i väst, men har
passerat eller är nära botten. Inflationen stiger bara svagt i spåren av
relativt snabb lönetillväxt. Fortsatt låga råvarupriser verkar återhållande.

Detta är BNP-prognoserna för de sex länder somEastern European Outlook
täcker. SEB:s prognoser för 2015 och 2016 ligger generellt något lägre än
konsensus.

* Rysslands BNP-fall fortsätter 2016 men mildras till -1,0 procent från -4,0
procent i år. Tillväxten dämpas av lågt oljepris, sanktioner och
strukturella problem. 2017 och även långsiktigt sett bedöms tillväxten
ligga på låga 1,5 procent.

"Utan omfattande reformer som tar itu med problem som dåligt företagsklimat,
svaga investeringar och det stora oljeexportberoendet riskerar den ekonomiska
tillväxten att även fortsättningsvis bli mycket svag"
säger Andreas Johnson, ansvarig för SEB:s Rysslands- och Ukrainaprognoser.

* Ukraina backar rejält även i år, med 12 procent, och får svag tillväxt
2016-2017. Skuldnedskrivning med privata långivare och IMF-lån bidrar till
stabilisering.
* Polen växer stabilt under viss acceleration till 3,6 procent 2016 och 3,8
procent 2017. Regeringsskifte väntas i parlamentsvalet i höst. Stora
politiska skiljelinjer finns mot sittande regering, men tillväxtbilden
förändras inte nämnvärt.
* Estlands tillväxtprognos 2015 skrivs ned några tiondelar efter svag export.
Tillväxten repar sig dock främst med stöd av konsumtionsboom och bl a stark
svensk efterfrågan; BNP ökar med 2,7 respektive 3,4 procent 2016-2017.
* Lettland växer snabbast av baltstaterna och med 2,7 respektive 3,5 procent
de kommande åren. Det senare är dock bara något över potentiell nivå.
* Litauen får beskedlig tillväxt i år, bromsad av ryska effekter men även
låga exportpriser som drabbat viktig oljevaruexport. Tillväxten växlar upp
till hyfsade ca 3 procent per år 2016-2017.

----------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
| |
|Mikael Johansson, chef Östeuropa-Analys, |
|SEB Ekonomisk Analys Anna Helsén, presschef |
|08-763 8093, 070-372 2826 08-763 9947, 070-698 4858 |
|mikael.johansson@seb.se anna.helsen@seb.se |
| |
| |
|Andreas Johnson, SEB Ekonomisk Analys |
|08-763 8032, 073- 523 7725 |
|andreas.johnson@seb.se |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i |
|Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra |
|finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har |
|verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking |
|utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. |
|Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns |
|representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 3o juni 2015 uppgick |
|koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital |
|till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om |
|SEB påwww.sebgroup.se. |
----------------------------------------------------------------------------------

Eastern European Outlook, oktober 2015
http://hugin.info/1208/R/1957167/712993.pdf
Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1957167/712991.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

HUG#1957167

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.