Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

SEB: FJÄRDE KVARTALET VAR STARKARE ÄN VÄNTAT - SAMMANFATTNING

STOCKHOLM (Direkt) Resultatet för storbanken SEB blev bättre än väntat i
fjolårets fjärde kvartal. Efter svagare siffror från Swedbank gällande
provisions- och tradingintäkter överraskade hos SEB både provisionsnettot och
tradingnettot positivt.

Banken väljer att göra en extrautdelning på 50 öre.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultatet 5 procent över förväntan.SEB:s rörelseresultat blev 5.768 miljoner
kronor i det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med snittestimatet 5.501
miljoner kronor i Infront Datas analytikerenkät med 16 respondenter.

Räntenettot summerade till 5.215 miljoner kronor, att jämföra med
analytikersnittet på 5.317 miljoner. Provisionsnettot var starkare än väntat
uppgick till 4.848 miljoner kronor, mot snittestimatets 4.662 miljoner.
Tradingnettot var 1.512 miljoner kronor - även detta bättre än förväntade
1.365 miljoner.

Kreditförlusterna var 413 miljoner kronor, marginellt högre än analytikernas
snittestimat på 373 miljoner.

Räntenettot något lägre än föregående kvartal.SEB:s räntenetto sjönk till
5.215 miljoner kronor i det gångna kvartalet, jämfört med 5.319 miljoner
kronor kvartalet före. Infront Datas snittestimat pekade mot ett räntenetto
om 5.317 miljoner kronor. Räntenettot sjönk därmed med 2 procent jämfört med
föregående kvartal men ökade med 1 procent från det fjärde kvartalet 2017.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 139 miljoner kronor i kvartalet.

Lägre inlåningsmarginaler."En positiv effekt från större utlåningsvolymer
motverkades av lägre marginaler på inlåningen. Jämfört med fjärde kvartalet
förra året förbättrades det kunddrivna räntenettot med 416 miljoner kronor",
skriver SEB.

Räntenettot från övriga aktiviteter var 34 miljoner kronor högre än föregående
kvartal. Myndighetsavgifterna, som består av både resolutionsfonds- och
insättningsgarantiavgifter, var i linje med det tredje kvartalet 2018 och
uppgick till 624 miljoner kronor.

Lägre provisioner från fonder.Provisionsnettot ökade med 7 procent till 4.848
miljoner kronor (4.512 tredje kvartalet). Jämfört med det fjärde kvartalet
2017 var ökningen 3 procent. Värdepappersprovisioner, netto, ökade med 114
miljoner kronor under kvartalet.

"Mot bakgrund av sjunkande börser under det fjärde kvartalet, minskade
provisionerna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive de
resultatbaserade provisionsintäkterna, med 135 miljoner kronor", skriver SEB.

Mer aktiva institutioner.SEB:s Markets-verksamhet återhämtade sig mot slutet
av 2018 när de finansiella institutionerna blev mer aktiva då volatiliteten
ökade. Det skriver Johan Torgeby i bokslutets vd-ord.

Det gångna kvartalets tradingnetto om 1.512 miljoner kronor var 11 procent
högre än Infront Datas snittestimat. Det var i praktiken oförändrat mot det
tredje kvartalet. Medan marknadsvolatiliteten bidrog till ett bättre resultat
påverkade samtidigt marknadsutvecklingen kreditspreadarna och gav en
kreditjustering om -247 miljoner kronor.

Gör extrautdelning.Utdelningen föreslås bli 6:00 kronor per aktie för 2018,
att jämföra med snittförväntan som var på 6:36 kronor. Dessutom lämnar
bolaget en extrautdelning på 0:50 kronor.

---------------------------------------
David Djuphammar +46 8 5191 7913

Nyhetsbyrån Direkt