Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

SEB: Kommentar angående material från Sveriges Television

Pressmeddelande
Stockholm 19 november 2019

Kommentar angående material från Sveriges Television

SEB har tagit del av en lista på 194 företagsnamn från Sveriges Televisions
program Uppdrag granskning. SEB har jämfört namnen med den interna analys
banken genomfört och som legat till grund för den bedömning och de
uttalanden banken har gjort kring den baltiska verksamheten.
Namnen på SVT:s lista täcks i allt väsentligt av bankens egen analys och
förändrar inte i grunden gjord bedömning.

Namnen på SVT:s lista är hanterade sedan tidigare där cirka 95 procent av
kundrelationerna är avslutade. När SEB har upptäckt misstänkt aktivitet har
detta rapporterats till relevant finanspolis. Ett fåtal kunder finns kvar
hos SEB. SEB:s bedömning är att dessa kvarvarande kunder möter de kriterier
som banken ställer och att det inte har funnits skäl att avsluta
kundrelationerna med den information SEB har om kunderna idag. SEB arbetar
löpande med att säkerställa att SEB:s kunder lever upp till bankens krav.

En majoritet av namnen på listan är historiska kundrelationer från Estland.
SEB i Estland fick 2006 kritik och rekommendationer från den estniska
finansinspektionen för hanteringen av kunder med hemvist utanför Estland.
Samtidigt fick SEB information från en extern visselblåsare, vilket
sammantaget ledde till att SEB i Estland stärkte rutinerna, anmälde ett
antal kunder till finanspolisen och avslutade ett flertal kundrelationer.

Även om banken historiskt levt upp till regelverkens krav, kan vi med
dagens kunskap konstatera att varken regelverk eller banksystemets förmåga
var tillräckligt effektiva för att hantera penningtvättsrisker före 2008.
Sedan dess har SEB:s förmåga att förebygga, upptäcka och rapportera
misstänkt finansiell brottslighet förstärkts över tid. Regelverken har
skärpts, medvetenheten har ökat och bankens rutiner, processer och system
förbättrats. SEB gör sitt yttersta för att förhindra att banken blir
utnyttjad för finansiell brottslighet. Däremot kan SEB inte garantera att
banken varken har blivit eller kommer att bli utnyttjad.  

Om det skulle framkomma ny relevant information som SEB inte har haft
kännedom om sedan tidigare kommer banken att vidta åtgärder. SEB vill ge
alla som följer banken likvärdig, korrekt och transparent information. SEB
har inte kännedom om ytterligare information som skulle kunna framkomma i
Uppdrag gransknings program.  

För mer information kontakta
Frank Hojem, Head of Corporate Communication
070-763 99 47
frank.hojem@seb.se  
Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 november 2019, kl. 08.30 CET.
 
SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att
entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en
bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i
både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett
stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland,
Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och
investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och
institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor
världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 september 2019 uppgick
koncernens balansomslutning till 3 046 miljarder kronor och förvaltat
kapital till 1 943 miljarder kronor. Läs mer om SEB på
http://www.sebgroup.com/sv .

Bilaga

* 44 191119 Pressmeddelande, Kommentar angående material från Sveriges
Television

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.