Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

SEB-PROGNOS: BNP ÖKAR 1,6% 2019, RB HÖJER FÖRST JULI 2020 (NY)

(tillägg: sista fyra styckena)

STOCKHOLM (Direkt) Svensk ekonomi saktar in i spåren av dämpad internationell
efterfrågan och fallande bostadsbyggande. Expansiv finanspolitik och svag
krona gör ändå att tillväxten ligger kvar nära trend under 2019 och 2020.

Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på onsdagen.

Enligt SEB:s prognos väntas Sveriges BNP öka 1,6 procent i år och 1,7 procent
under 2020. I föregående prognos, i januari, väntades BNP öka med 1,6 procent
i år och 1,9 procent 2020.

Även om nedåtriskerna överväger i denna fas av konjunkturen får tron på
motståndskraftig global ekonomi stöd av flera faktorer. Industrikonjunkturen
visar tecken på att stabiliseras med ökad optimism i Emerging
Markets-ekonomier.

I Europa har inhemsk ekonomi generellt stått emot svagheter i industrin och
stark arbetsmarknad ger stöd för privat konsumtion. Tillväxten i eurozonen
bottnar kring halvårsskiftet och förbättras från 1,1 procent i genomsnitt i
år till 1,4 procent 2020.

Utmaningarna för USA:s ekonomi ser lite annorlunda ut och är mer kopplade till
utbudsrestriktioner på arbetsmarknaden och avtagande stöd från
finanspolitiken. Tecken på att produktiviteten tagit fart mildrar dock
tillsammans med lite svagare tillväxt överhettningsriskerna och underlättar
Feds balansgång. Ekonomin bromsar gradvis från 2,3 procent i år till 1,7 år
2020, men recession undviks.

I Sverige har industrin hållit emot nedgången i Tyskland i början av året och
starka preliminära data för första kvartalet gör att BNP-prognosen på 1,6
procent för i år står fast. Flera tecken tyder dock på att vi är på väg in i
en lugnare tillväxtfas, och prognosen för 2020 har justerats ned ett par
tiondelar.

Industrin saktar in framöver och prognosen för exporten har skrivits ned.
Bostadsinvesteringarna går från positiva bidrag till BNP på drygt en halv
procentenhet per år under 2014-2017 till ett negativt bidrag av nästan samma
storlek i år.

"Utvecklingen har bekräftat förväntningarna om en tydlig inbromsning men ingen
kollaps på bostadsmarknaden och 2020 väntas åter en viss uppgång i
byggandet", skriver SEB.

Konsumtionen var överraskande svag under senare delen av 2018, trots stark
arbetsmarknad och stigande inkomster. Kommande år får hushållen stöd av
expansiv finanspolitik med sänkta skatter. Hushållen förblir dock försiktiga
och hushållssparandet ligger kvar kring rekordhöga nivåer.

Antalet sysselsatta fortsätter att växa i god takt, men ökat
arbetskraftsdeltagande bidrar till en oväntad ökning av arbetslösheten, som
nu väntas plana ut.

Högre inflationsförväntningar och litet snabbare löneökningar i Tyskland talar
för att nästa löneavtal, som sluts våren 2020, hamnar något högre än förra
gången.

Totala löneökningar på drygt 3 procent per år (inklusive löneglidning) väntas
dock inte räcka för en inflation stabilt kring målet, när effekterna från
tidigare kronsvaghet och energiprisökningar faller bort.

KPIF-inflationen väntas uppgå till 1,9 procent i år och 1,5 procent 2020.

"Det gör det svårt för Riksbanken att överhuvudtaget höja räntan i en miljö
där tongivande centralbanker mjukar upp sina planer", skriver SEB.

SEB:s prognos är nu att det bara blir en höjning 2020 och att den skjuts upp
till juli, när avtalsrörelsen är avklarad.

Riksbankens minusränta förblir därmed en negativ faktor för kronan fram till
andra halvåret nästa år. EUR/SEK väntas står i 10:90 i slutet av 2019 följt
av gradvis förstärkning till 10:20 i slutet av 2020.

SEB noterar att under en lång följd av år fram till finanskrisen 2008 låg
kronan stadigt runt 9:00 kronor mot euron. När EUR/SEK nu handlas över 10:50
uppfattas kronan som

mycket undervärderad.

"Att de senaste årens kronförsvagning hänger ihop med Riksbankens ganska
extrema penningpolitik är nog de flesta ense om. Samtidigt verkar det finnas
mer underliggande strukturella faktorer (inflation, enhetsarbetskostnader och
terms of trade) som förklarar kronans försvagning sedan finanskrisen",
skriver SEB.

Deras skattningar tyder på att jämviktskursen gentemot euron stigit från cirka
9:20 år 2008 till cirka 9:70 idag.

"Det bidrar till att vi antagligen får vänja oss vid en svagare krona på sikt
och att kronans undervärdering inte är så betydande som man kanske trott",
skriver SEB.

SEB 2019 2020
==============================================================
BNP 1,6% 1,7%
Arbetslöshet 6,3% 6,3%
KPIF 1,9% 1,5%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.