Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

SEB-PROGNOS: GLOBAL MJUKLANDNING, SVENSK BNP +1,2% 2020 (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Direkt) Feds räntesänkningar och framsteg i handelsförhandlingarna
har skapat ökad global tillförsikt. BNP-utsikterna sänks för 2019 och 2020,
men recessionsriskerna har minskat och 2021 växlar global BNP upp.

Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

Enligt SEB:s prognos väntas Sveriges BNP öka 1,2 procent i år och 12 procent
under 2020. I föregående prognos, i augusti, väntades BNP öka med 1,5 procent
i år och 1,3 procent 2020.

SEB konstaterar att sentimentsindikatorer har fallit de senaste månaderna och
det är tydligt att svensk ekonomi saktar in. Svagare tillväxt första halvåret
bidrar till att prognosen för 2019 år justeras ned, och även 2020 blir
tillväxten dämpad.

Det gör att arbetslösheten stiger och att resursutnyttjandet faller under det
historiska genomsnittet.

Starkare internationell konjunktur och en gradvis återhämtning för
bostadsbyggandet gör därefter att tillväxten återhämtar sig under senare
delen av 2020, vilket leder till att arbetslösheten stabiliseras 2021. Starka
statsfinanser begränsar nedåtriskerna.

Kommande kvartal väntas industriproduktion och varuexport försvagas och till
och med falla. Tendenser till återhämtning i internationell
industrikonjunktur talar dock för att nedgången blir kortvarig. Svag
industrikonjunktur visar sig också i en nedgång i maskininvesteringarna efter
några starka år.

För byggsektorn syns dock tidiga tecken på utplaning. Antalet påbörjade
bostäder väntas stiga försiktigt i slutet av nästa år och leda till svagt
stigande bostadsinvesteringar 2021. Offentliga investeringar fortsätter att
växa, om än i långsammare takt.

Hushållens konsumtion inledde en svagt fallande trend i mitten av förra året.
Det förklaras delvis av ändrade skatteregler för bilinköp men även annan
konsumtion har varit svag. Perioder med fallande konsumtion är dock ovanliga
med undantag för recessioner och branta sysselsättningsfall.

Dramatiskt högre arbetslöshet under tredje kvartalet visade sig bero på fel i
statistiken.

"Det är ändå tydligt att arbetsmarknaden kylts av. Indikatorer tyder på att
sysselsättningen är nära att stagnera. Givet snabb befolkningstillväxt räcker
ökningen inte för att hindra att arbetslösheten gradvis stiger till 7,4
procent i slutet av 2020", skriver SEB.

Sval arbetsmarknad påverkar lönebildningen. Tecken på något stökigare
avtalsmiljö, lite högre fackliga utgångskrav och något högre löneökningar i
omvärlden gör att SEB fortfarande tror att avtalen hamnar lite högre än i
förra avtalsrörelsen 2017. Totalt ökar lönerna med 2,6 respektive 3,0 procent
för 2020-2021; en tiondel under förra prognosen.

Dämpade löneökningar och låga internationella priser bidrar till att
inflationen hamnar under målet, trots svag krona.

Riksbanken sände i oktober en tydlig signal om att man avser höja räntan i
december.

"Att direktionen håller fast vid sin plan trots svagare konjunktur och både
faktisk inflation och inflationsförväntningar under målet tyder på en ändrad
reaktionsfunktion bort från senare års inflationsfokus", skriver SEB.

Nackdelar med lång period av negativa räntor, minskat intresse för att få upp
inflationen via växelkursen och starkare bostadsmarknad är tre tänkbara
förklaringar.

Mot denna bakgrund tror SEB att det kommer att krävas mycket för att räntan
ska sänkas under 0 igen.

"Å andra sidan tror vi att Riksbanken återigen överskattar inflationen i sin
prognos och ser därför i nuläget inga tunga skäl till att tro att Riksbanken
ska agera mer aggressivt än vad man nu signalerar för åren 2020 och 2021",
skriver SEB.

Prognosen är därför att räntan höjs till noll i december och ligger kvar där
under resten av prognosperioden.

SEB 2019 2020
==============================================================
BNP 1,2% 1,2%
Arbetslöshet 6,7% 7,2%
KPIF 1,7% 1,5%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.