Du är här

2013-01-30

SEB: Rörelseresultat om 2.517 Mkr väntas i 4 kv - SIX

(Nyheten publicerades första gången tisdagen den 29 januari)

4 kv 2012, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2011

Räntenetto 4.425 4.321 4.419 4.583 4.318
Provisionsnetto 3.454 3.312 3.466 3.560 3.637
Netto fin trans 1.044 860 1.050 1.243 589
Totala intäkter 9.438 9.168 9.433 9.694 9.334
Totala kostnader -6.586 -6.774 -6.594 -6.399 -5.928
Kreditförluster -313 -476 -305 -155 -240
Rörelseresultat 2.517 2.236 2.486 2.791 3.165
Nettoresultat 2.831 1.865 2.953 3.235 2.324
Utdelning/aktie 2,26 1,82 2,25 2,75 1,75

(SIX) Storbanken SEB väntas redovisa ett rörelseresultat på
2.517 miljoner kronor inklusive engångsposter för det fjärde
kvartalet 2012, enligt SIX Market Estimates sammanställning av
22 bankanalytikers estimat.

SEB aviserade efter börsens stängning den 22 januari ett
antal engångsposter och effekter som kommer att påverka de
redovisade siffrorna för det fjärde kvartalet.

De totala intäkterna kommer att påverkas negativt av en
engångspost på 402 miljoner kronor från återköpen av
säkerställda obligationer, vilket kommer att tynga intäktsraden
"Övriga intäkter, netto".

En nedskrivningskostnad på 753 miljoner kronor kring
IT-projekt finns med i de totala kostnaderna. Det gör även en
ökning av pensionskostnaderna med 45 miljoner kronor under det
fjärde kvartalet.

Den positiva förväntade skatteeffekten på drygt en miljard
kronor från bolagsskattesänkningen i Sverige meddelade SEB redan
i höstas. På skatteområdet meddelade banken den 22 januari
samtidigt att en positiv skatteeffekt om sammanlagt 287 miljoner
kronor väntas i det fjärde kvartalet med anledning av de andra
engångsposterna ovan, vilket påverkar nettoresultatet.

Närmare hälften av estimaten i enkäten är insamlade efter
beskedet om engångsposter den 22 januari. Analytikerestimat
upprättade före beskedet har justerats enligt följande modell:

Totala intäkter -402 Mkr
-------------------------------------------------------
Totala kostnader -753 Mkr och -45 Mkr (netto -798 Mkr)
-------------------------------------------------------
Rörelseresultat -1.200 Mkr
-------------------------------------------------------
Nettoresultat -1.200 Mkr och +287 Mkr (netto -913 Mkr)

En annan engångspost på 63 miljoner kronor från en bot i
Litauen väntas också påverka resultatet via posten "Övriga
kostnader". Denna effekt blev dock känd redan i fjol.

I samband med beskedet om engångsposterna uppgav SEB att
bankens underliggande bankverksamhet fortsätter att utvecklas
väl.

"SEB:s kostnader i den underliggande verksamheten, dvs
exklusive den IT-relaterade nedskrivningen, utvecklas i linje
med kostnadstaket för 2012, under 23 miljarder kronor. Det
innebär att den ökade personalkostnaden till följd av den
reviderade pensionsredovisningen ryms inom kostnadstaket",
uppgav banken vid presentationen av engångsposterna.

SEB meddelade också att banken kommer att precisera
långsiktiga finansiella mål i samband med årsbokslutet.

SEB:s delårsrapport offentliggörs torsdagen den 31 januari
klockan 07.00. En presskonferens i Stockholm som även sänds via
webben äger rum klockan 09.00. En telefonkonferens som även den
sänds via webcast hålls klockan 14.00. En presentation för
analytiker och investerare i London går av stapeln måndagen den
4 februari.

I enkäten ingår estimat från ABG Sundal Collier, Arctic
Securities, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital,
Berenberg Bank, CA Cheuvreux, Carnegie, Credit Suisse, Danske
Markets Equities, Deutsche Bank, DNB Markets, Evli Bank, Exane
BNP Paribas, Handelsbanken Capital Markets, JP Morgan, Keefe,
Bruyette & Woods, Macquire, Morgan Stanley, Nomura Equity
Research, SEB Enskilda, SG Equity Research och SpareBank1
Markets ingår i enkäten.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.