Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-25

SEB: SEB:s Årsstämma 2015

Vid onsdagens årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
omvaldes till styrelsen ledamöterna Johan H. Andresen, Signhild Arnegård
Hansen, Samir Brikho, Annika Falkengren, Winnie Fok, Urban Jansson, Birgitta
Kantola, Tomas Nicolin, Sven Nyman, Jesper Ovesen och Marcus Wallenberg.
Marcus Wallenberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde utdelningen till 4,75 kronor per aktie (4,00) samt
fredagen den 27 mars 2015 som avstämningsdag för utdelning.

Styrelsens arvode fastställdes till 11 990 000 kronor, i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 2 750 000
kronor till styrelsens ordförande, 6 200 000 kronor att fördelas mellan
övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i banken med 825 000
kronor vardera till vice ordförandena och 650 000 kronor vardera till övriga
ledamöter, samt 3 040 000 kronor för kommittéarbete.

Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000
kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and
Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till
annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor
till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan
ersättning till SEB:s verkställande ledning. Riktlinjerna är i
överensstämmelse med den svenska Finansinspektionens regelverk och den
svenska bolagsstyrningskoden samt i linje med det internationella
regelverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ett långfristigt aktieprogram,
Aktieprogram 2015, och ett vinstdelningsprogram, SEB Resultatandel 2015.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av bankens
egna aktier för värdepappersrörelsen, för de långfristiga aktieprogrammen och
för kapitaländamål.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers AB som
revisor. Huvudansvarig revisor inom PwC är auktoriserade revisorn Peter
Nyllinge.

Besluten kan läsas i sin helhet påwww.sebgroup.com/sv

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Urban Jansson
och Jesper Ovesen till vice ordföranden i styrelsen.

Styrelsen beslutade också, med stöd av årsstämmans bemyndigande att besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier för SEB:s långfristiga aktiebaserade
program, att högst 40 500 000 aktier av serie A kan förvärvas och överlåtas.
Transaktionerna kan ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
årsstämman år 2016.

Förvärven syftar till att möjliggöra för banken att överlåta de förvärvade
aktierna till deltagarna i utestående långfristiga aktiebaserade program. När
en eller flera deltagare i programmen påkallar lösen kommer banken att inom
ramen för styrelsens beslut förvärva aktier i den omfattning som erfordras
och omedelbart överlåta dessa till deltagaren eller deltagarna.

Återköpen kan endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade
kursintervallet och avslut kommer att rapporteras via Nasdaq Stockholm i
enlighet med gällande regler. Dessutom kommer SEB:s
webbplatswww.sebgroup.se/iratt uppdateras löpande.

----------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta |
| |
|Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör |
|08-763 8577, 070-550 3500 |
|viveka.hirdman-ryrberg@seb.se |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i |
|Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra |
|finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har |
|verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking |
|utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. |
|Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns |
|representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2014 |
|uppgick koncernens balansomslutning till 2 641 miljarder kronor och förvaltat |
|kapital till 1 708 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. |
|Läs mer om SEB påwww.sebgroup.se. |
----------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1905924/678370.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

HUG#1905924

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.