Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

SEB: SEB:s resultat för andra kvartalet 2018

SEB:s VD och koncernchef, Johan Torgeby, kommenterar resultatet:

"Efter årets försiktiga inledning ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment
i det andra kvartalet. Bland storföretagskunderna ökade behovet av
rådgivnings- och företagsförvärvstjänster liksom efterfrågan på traditionella
banklån. De finansiella institutionerna var också mer aktiva. Mindre och
medelstora företag i Sverige efterfrågade lån i högre utsträckning och
bolåneportföljen växte med cirka 3 procent jämfört med förra året. I Baltikum
var affärsläget fortsatt positivt och utlåningen till både privat- och
företagskunder ökade.

Den högre kundaktiviteten i det andra kvartalet medförde att rörelseresultatet
före jämförelsestörande poster ökade med 17 procent. Rörelseresultatet för de
första sex månaderna ökade före jämförelsestörande poster med 2 procent - i
linje med tidigare utveckling."

Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2018 uppgick till 10,7 miljarder
kronor (5,3). Räntabiliteten var 29,9 procent (11,6) medan räntabiliteten
före jämförelsestörande poster var 16,5 procent (11,6).

Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 miljarder kronor i det andra kvartalet
(10,8). Jämfört med det andra kvartalet 2017 ökade rörelseintäkterna med 5
procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,5 miljarder kronor (5,4). Jämfört
med det andra kvartalet 2017, var rörelsekostnaderna 1 procent högre.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och den förväntade nettokreditförlustnivån
var 4 baspunkter i kvartalet. Likviditetstäckningsgraden var 136 procent.
Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,3 procent (19,4 vid årsskiftet).
SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet uppgick till 16,7 procent.
Kapitalbufferten över kravet var 260 baspunkter.

Både delårsrapporten, presentationen till presskonferensen och fact book kan laddas ner frånhttps://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/...
| För ytterligare information, kontaktaMasih Yazdi, finansdirektör, 0771-621 |
|000 |
|Christoffer Geijer, chef Investor Relations, 070-762 10 06 |
|Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör, 070-550 35 00 |
| Detta är sådan information som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) är |
|skyldig |
|att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om |
|värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående |
|kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2018, kl. 07.00 |
|CET. |
| |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att |
|entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en |
|bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i |
|både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett |
|stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, |
|Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och |
|investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och |
|institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor |
|världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick |
|koncernens balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital |
|till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på sebgroup.com/sv |
--------------------------------------------------------------------------------

Delårsrapport januari - juni 2018
http://hugin.info/1208/R/2205616/857033.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.