Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-14

SEB: Stabil optimism hos Sveriges finanschefer - Deloitte/SEB CFO Survey

Deloitte/SEB CFO-index för oktober stiger något till 55,9 från 55,6 i mars och
54,2 för ett år sedan. Finanscheferna säger att de har för avsikt att öka
sitt strategiska fokus på Norden, sannolikt på grund av ljusare
tillväxtutsikter här i förhållande till andra marknader såsom Kina.
Enkätresultaten visar också en större vilja att investera i Sverige.

Indexet syftar till spegla förändringar i stämningsläget bland svenska
finanschefer och bygger på fyra delar: affärsklimat, finansiell styrka,
utlåningsvilja hos banker och finansinstitut samt motpartsrisker. Övriga
huvudpunkter i undersökningen är:

Bra förutsättningar för upplåning och företagsaffärer. Finanscheferna säger
att banker och andra finansinstitut fortsätter vara villiga att låna ut till
sina företagskunder. De säger också att trots mycket aktivitet den senaste
tiden, är de fortfarande relativt positivt inställda till klimatet för
företagsaffärer i Sverige.

Den globala turbulensen på finansmarknaderna har hittills inte haft negativ
påverkan på företagens kassaflöden. Dock säger flertalet finanschefer att
utmaningarna sannolikt ökar framöver. Många finanschefer säger att de
fortsätter vara fokuserade på kostnadsbesparingar trots de senaste årens
hårda arbete inom detta område. Alltfler finanschefer säger att orderingången
framåt är ett osäkerhetsmoment, att de tror det blir svårare att höja
priserna samt att de är oroade av den osäkra makromiljön. Allt som allt tyder
finanschefernas svar på att inflationen varken kommer få stort stöd av
prishöjningar eller löneökningar framöver.

Negativa räntor bekymrar inte. Enkätsvaren visar att finanscheferna har
fortsatt tilltro till den egna finansiella styrkan, med gott om finansiella
reserver och ett sunt kassaflöde. De flesta har varit opåverkade av den
nuvarande situationen med negativa räntor i Sverige även om ett intresse för
utökad riskhantering framkommer utifrån svaren på olika frågor i enkäten.

- Ökat förtroende för Sverige bland finanscheferna bådar gott för
näringslivets kortsiktiga utsikter. Finanscheferna på landets största företag
säger att de står på en sund ekonomisk grund. De visar förnyad optimism om
Norden. Och de är överraskande opåverkade av negativa räntor. Men de visar
mer oro för potentialen att öka orderingången och en allt hårdare konkurrens,
vilket leder till fortsatta kostnadsbesparingar och en ovilja att nyanställa,
sägerKarl
Steiner, Seniorstrateg på SEB.

- Undersökningen visar på ett gott näringslivsklimat i Sverige och aktiviteten
med företagsaffärer bör förbli livlig. Även om det finns mindre intresse att
expandera i Asien, så finns en ökad preferens för att investera i Sverige,
och även i USA. Men på grund av flera osäkerhetsmoment i omvärlden tyder
svaren i undersökningen på att företagen är fortsatt försiktiga med att göra
betydande investeringar i ny kapacitet och nya geografiska marknader, trots
goda kassaflöden och bankernas vilja att finansiera, sägerHenrik Nilsson,
partner på Deloitte.

Metod: Undersökningen genomfördes i september och bestod av totalt 15 frågor
inom områden som affärsklimat, strategiska prioriteringar, arbetskraft,
finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut.
Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget
bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och
finansiella trender. Den publiceras två gånger per år. Den fullständiga
rapporten finns tillgänglig påwww.sebgroup.com\pressochwww.deloitte.se.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
| |
| |
|Karl Steiner, senior ekonom SEB Anna Helsén, Press chef SEB |
|+46- 70- 332 31 04karl.steiner@seb.se +46 70 698 48 58,anna.helsen@seb.se |
| |
| |
|Henrik Nilsson, Partner, Deloitte Christer Ahlgren, counselor, Clients&Markets, Deloitte |
|+46-73- 397 11 02,henilsson@deloitte.se +46 708 14 23 20,christer.ahlgren@deloitte.se |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i |
|Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra |
|finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har |
|verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking |
|utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. |
|Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns |
|representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick |
|koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital |
|till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer |
|om SEB påwww.sebgroup.se |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1958515/713712.pdf
CFO Survey Fall 2015 Final
http://hugin.info/1208/R/1958515/713713.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

HUG#1958515

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.