Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-30

SEB: VD VITTNAR OM MER AKTIVA INSTITUTIONER MOT SLUTET AV 2018

STOCKHOLM (Direkt) Storbanken SEB:s Markets-verksamhet återhämtade sig mot
slutet av 2018 när de finansiella institutionerna blev mer aktiva då
volatiliteten ökade.

Det skriver Johan Torgeby i bokslutets vd-ord.

Det gångna kvartalets tradingnetto om 1.512 miljoner kronor var 11 procent
högre än Infront Datas snittestimat om 1.365 miljoner kronor. Det var i
praktiken oförändrat mot det tredje kvartalet men 7 procent lägre än de 1.630
miljoner kronorna i det fjärde kvartalet 2017.

Medan marknadsvolatiliteten bidrog till det ett bättre resultat mot det tredje
kvartalet påverkade samtidigt marknadsutvecklingen kreditspreadarna och gav
en kreditjustering om -247 miljoner kronor.

Provisionsnettot om 4.848 miljoner kronor kom in 4 procent över
snittestimatet. Värdepappersprovisionerna ökade med 114 miljoner kronor under
det fjärde kvartalet. Mot bakgrund av de sjunkande börserna under kvartalet
minskade dock provisionerna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive
resultatbaserade provisionsintäkter, med 135 miljoner kronor.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt