Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-23

SEB:s China Financial Index: Stora variationer i synen på Kinas tillväxt. Knappt hälften ser ökad orderingång och försäljning medan en tredjedel ser fö

* Investeringsplanerna ligger fast men fler drar ner på anställningstakten
och löneökningarna faller dramatiskt.

Nordeuropeiska och tyska företag ser mindre positivt på affärsklimatet i Kina.
Det visar SEB:s China Financial Index som i september faller till 57.1 från
62.6 i februari 2015. Över hälften av företagen såg försäljningen öka första
sex månaderna i år och ett av fyra företag såg mycket stark
försäljningsökning under perioden. Samtidigt är man något mindre optimistiska
framöver: Färre än hälften av företagen tror att försäljningen ökar kommande
sex månader och även vinstförväntningarna faller något sedan förra
undersökningen. En tredjedel av företagen såg en minskad försäljning första
halvåret i år och ungefär lika många tror på fortsatt fall i försäljningen
framöver. Investeringstakten faller endast marginellt men fler än tidigare
planerar att dra ner på antalet anställda och löneökningstakten faller stort.

Ekonomisk statistik från Kina har oroat på sistone. Den officiella
BNP-tillväxten låg förvisso på 7% under första halvåret i år men färska data
visar att tillväxten tappar fart. Ledande Inköpschefsindex föll till de
lägsta nivåerna på 16 månader i augusti och importen räknat i kinesiska yuan
tappade hela 14.3% samma månad medan exporten föll 8.9% i juli och 6.1% i
augusti jämfört med samma månader förra året. Kinas devalvering och
aktiemarknadens krasch på över 40 procent har givit finansmarknader runt
världen skrämselhicka den senaste tiden och det går knappast en dag utan att
nyheter om risker för en ekonomisk krasch i Kina publiceras i internationell
media.

Nordiska och tyska företagsledare bekräftar bilden av en trögare ekonomi i
SEBs senaste China Financial Index men bilden skiljer sig rejält mellan
företag och brancher. Enbart drygt var fjärde företag har en neutral syn på
affärsläget kommande sex månader medan fler är positiva än de som är
negativa. Expansionsplanerna ligger dock relativt stabila. Över hälften av
företagen planerar ytterligare investeringar och knappt hälften investerar
inte mer för tillfället. Antställningsplanerna går dock ner något. Runt var
tredje företag planerar att anställa i Kina medan hälften av företagen
bibehåller nuvarande personalstyrka. Femton procent av företagen minskar
personalstyrkan i Kina.
Minskande kundefterfrågan ses åter som det största hotet hos över hälften av
företagen i den här undersökning, Runt en tiondel av företagen ser
lönekostnader som största hotet och ungefär lika många ororar sig för
valutakursen samt konkurrensen.

- Jag tycker man kan dra två snabba slutsatser av den här undersökningen: För
det första bekräftas bilden av att affärsklimatet har blivit sämre i Kina de
senaste sex månaderna och resultatet i vår studie är därmed i linje med vad
ekonomiska data och ledande inköpschefindex har indikerat. Den andra
slustsatsen är att företagen är inte så pessimistiska som ledande
affärstidningar och många analytiker utanför Kina gör gällande på sistone,
säger Fredrik Hähnel, chef för SEBs Kinaverksamhet och ansvarig för
rapporten.

- Det som naturligtvis oroar är att en tredjedel av företagen såg
försäljningen minska under första halvåret iår jämfört med samma period förra
året. Men samtidigt säger över hälften att deras försäljning ökade under
samma period och var fjärde såg mycket stark försäljningstillväxt. Vi vet att
många av våra industriföretagskunder ser mycket liten eller ingen tillväxt i
flera av sina affärsområden som ett resultat av Kinas överinvesteringar och
överkapacitet, samtidigt som nu exporten viker. Men en stor del av våra
kunder i Kina säljer direkt eller indirekt till Kinas konsumenter och där ser
tillväxten ut att fortsätta vara stark. Dessutom räknar många med mer
investeringar i infrastruktur framöver och där är många av våra kunder väl
framme och ser positivt på utsikterna, fortsätter Fredrik Hähnel.

Den kinesiska centralbanken har sänkt räntan fem gånger sedan slutet av förra
året och även sänkt reservkraven för bankerna. I augusti devalverade man den
kinesiska yuanen med runt 3% och alltfler förväntar sig att de monetära
stimulanserna snart kommer att komplementeras med nya investeringar och andra
punktvisa stimulanspaket. Inflationen har fortsatt falla under året men steg
i augusti till 2% främst pga ökade matpriser. De kinesiska producentpriserna
sjönk med 5.9% i augusti och har nu fallit 42 månader i rad som ett resultat
av överkapacitet i industrin, fallande råvarupriser och en stark yuan.
Sammantaget har det också lett till att många företag i Kina ser över sin
personalstyrka och planerar för lägre löneökningar framöver.

- Företagen fortsätter att investera enligt tidigare planer men fler än
tidigare drar ner på rekryteringsplanerna och vissa företag planerar till och
med minska personalen i Kina. Men den absolut mest dramatiska förändringen i
den här undersökningen är att löneökningarna faller så markant. För bara ett
halvår sedan räknade hälften av företagen med löneökningar på 7-8% eller
högre och inget företag planerade löneökningar på under 3%. Idag tänker bara
var femte företag öka lönerna med 7-8%.. En tredjedel av företagen planerar
löneökningar på 5-6%, en fjärdedel säger 3-4% medan var fjärde företaget nu
bara planerar en löneökning på 1-2%.", fortsätter Fredrik Hähnel

Lägre löneökningar och en något svalare ekonomi innebär samtidigt möjligheter
för företagen att vidta åtgärder för att öka effektiviteten och lönsamheten i
Kinaverksamheten

- Jag tror att det kommer bli otroligt stort fokus på kostnader och
effektivisering bland dotterbolagen i Kina framöver. Tidigare växte de flesta
företag så snabbt att det inte spelade någon roll om kostnaderna också ökade
men nu ser jag ett trendskifte särskilt i diskussionen med våra
industrikunder. Företagsledning och analytiker i kundernas hemmamarknader
kommer sätta stor press på bolagen att hålla tillbaka kostnaderna i Kina om
tillväxten avtar och det kommer blir mer fokus på att öka produktiviteten och
förbättra marginalerna,

Sju av tio företag tror att den kinesiska valutan RMB kommer att försvagas mot
US-dollarn kommande sex månader medan 25 procent tror att valutakursen ligger
still på nuvarande nivå. Lånebehovet fortsätter att falla i Kina och enbart
en av tio ser ett ökat finanseringsbehov. Var fjärde företag använder CNY som
faktueringsvaluta vid import och export och fyra av tio företag ser ingen
anledning att valutasäkra sina flöden i Kina trots större osäkerhet kring
Kinas valuta.

Detta är den fjortonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik
undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i
uppfattning mellan nordeuropeiska och tyska företag i Kina och underlätta
förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet.
Undersökningen, som genomfördes under perioden 26 augusti - 9 september 2015
omfattar totalt 13 frågor och täcker områden som till exempel affärsklimat,
investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över
50 indikerar ett övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten
finns tillgänglig påwww.sebgroup.com\press

----------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
| |
|Fredrik Hähnel, chef SEB i Kina |
|+86 1381 680 99 77 Anna Helsén, presschef |
|fredrik.hahnel@seb.se +46 70-698 48 58 |
| anna.helsen@seb.se |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i |
|Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra |
|finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har |
|verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking |
|utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. |
|Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns |
|representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2015 uppgick |
|koncernens balansomslutning till 2 760 miljarder kronor och förvaltat kapital |
|till 1 780 miljarder kronor. Koncernen har cirka 16 000 anställda. Läs mer om |
|SEB påwww.sebgroup.se. |
----------------------------------------------------------------------------------

China Financial Index
http://hugin.info/1208/R/1953757/710999.pdf
Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1953757/711001.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

HUG#1953757

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.