Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-14

SEB:s China Financial Index: Synen på affärsklimatet i Kina försämras, men bilden är splittrad.

SEB:s China Financial Index: Synen på affärsklimatet i Kina försämras, men
bilden är splittrad. Nära hälften av bolagen ser fortsatt ökad orderingång
men fler räknar med lägre vinster.

* Investeringsplanerna faller något sedan förra mätningen för 6 månader sedan

* Nära sju av tio företag oroar sig för vikande kundefterfrågan
* Betydligt fler företag planerar att minska antalet anställda
* Löneökningstakten förväntas falla ytterligare
* Flertalet av företagen tror på en fortsatt försvagning av den kinesiska
valutan

Nordeuropeiska företag fortsätter att justera ned prognoserna i Kina och fler
än tidigare anpassar personalstyrkan och investeringsplanerna. Det visar
SEB:s China Financial Index som i februari faller till 56.2 från 57.1 i
september 2015. För ett år sedan stod indexet i 62.6.

Ekonomisk statistik från Kina fortsätter att indikera en lägre aktivitet. Den
officiella BNP-tillväxten landade på 6.9% under 2015 men både exporten och
importen fortsatte falla under inledningen av 2016 och färsk data från
industrin antyder att tillväxten tappade fart ytterligare. Kinas ledande
Inköpschefsindex föll till 49 i februari vilket är den lägsta siffran sedan
februari 2009. Även det oberoende Caixin-indexet föll till 48 i februari och
har nu fallit tolv månader i sträck.

Cirka hälften av företagen tror på ökad försäljning i Kina kommande sex
månader. Samtidigt fortsätter vinstförväntningarna att falla något i den här
undersökningen. Nära hälften av företagen tror på fortsatt stigande vinster
men fler än tidigare räknar med att vinsterna faller under kommande
sexmånadersperiod. Rekordmånga företag oroar sig för vikande kundefterfrågan.
Nära sju av tio företag anger det som det största orosmolnet. En av tio anger
valutarisken som viktigast orosmolnet och ungefär lika många oroar sig för
konkurrensen.

"Det finns både goda nyheter och dåliga tecken i denna undersökning, Svaren
skiljer sig väldigt mellan företag och sektorer. En del av företagen talar om
tvåsiffrig tillväxt under inledningen av 2016 medan andra ser hur
försäljningen går ner. men några generella tecken på en hårdlandning ser vi
definitivt inte", sägerFredrik Hähnel
chef för SEB i Kina
och fortsätter: " Hälften av företagen förväntar sig en ökning av
försäljningen under de kommande sex månaderna vilket är en svag förbättring
mot förra undersökningen. Samtidigt tror vart fjärde företag på lägre
orderingång och rekordhöga 30% av de tillfrågade företagen räknar med
fallande vinster i Kina kommande sex månader. Det sistnämnda är helt klart
oroväckande."

Expansionsplanerna fortsätter att falla i den här undersökningen. Enbart fyra
av tio företag planerar ytterligare investeringar kommande sex månader, varav
majoriteten är mindre investeringar. Fler än tidigare (20%) kommer att minska
antalet anställda och runt hälften planerar inga nya bemanningar.

"I tidigare undersökningar har vår slutsats varit att företagen har tagit den
ekonomiska inbromsningen med viss ro och fortsatt investera, men i de två
senaste undersökningarna ser vi ett tydligt trendbrott. Sex av tio företag
planerar inte några investeringar alls i närtid samtidigt som två av tio
företag till och med börjar dra ner på antalet anställda. Sammantaget är det
en tydlig indikation på att fler företag ser en mer varaktig inbromsning"
säger Fredrik Hähnel. "Vart tredje tillfrågat företag har expansionsplaner
vilket sannolikt beror på vilken industri bolaget är verksamt inom. Utifrån
diskussioner med våra kunder vet vi att service och konsumtion fortsätter att
växa medan företag i industrier som cement och stål till exempel har en
mycket mörk bild av läget med överkapacitet och sjunkande marginaler".

Osäkerheten kring valutans fortsatta försvagning under hösten samt ny
volatilitet på aktiemarknaden under inledningen på året har ytterligare
bidragit till en oro för vart den kinesiska ekonomin är på väg. Samtidigt har
kinesiska myndigheter rapporterat om planer på att försöka hantera
överkapaciteten i industrin och man planerar bland annat att säga upp 20
miljoner människor i statliga industriföretag. Lönsamhetspress och en mindre
överhettad arbetsmarknad leder till att de nordiska företagen dramatiskt
drar ner på löneökningstakten.

"För ett år sedan planerade hälften av företagen löneökningar på 7-8%
Snittvärdet i den här undersökningen ligger snarare runt 4-5% och det är
många företag som ligger så lågt som 1-2% i år. Det skiljer sig väldigt
mellan företag och olika sektorer", säger Fredrik Hähnel.

Efter devalveringen av den kinesiska valutan mot US-dollarn i augusti förra
året har valutan fortsatt försvagas under hösten. Samma utveckling inledde
även 2016 med en markant försvagning innan valutan stabiliserades på en
någotstarkare nivå. Samtidigt har kinesiska centralbanken PBoC tydliggjort
att man vill att valutan ska vara stabil mot en korg av valutor snarare än
att följa US-dollarn. Flertalet av företagen tror på en fortsatt försvagning
av den kinesiska valutan och drygt hälften av bolagen valutasäkrar sina
betalningsflöden.

Rekordmånga företag oroar sig för vikande kundefterfrågan. Nära sju av tio
företag anger det som det största orosmolnet. En av tio anger valutarisken
som viktigast orosmolnet och ungefär lika många oroar sig för
konkurrenssituationen.

Lånebehoven förändras inte nämnvärt, färre än var femte företag ser ökade
finansieringsbehov i sin Kinaverksamhet.

Detta är den femtonde publiceringen av SEB:s China Financial Index, en unik
undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i
uppfattning bland nordeuropeiska företag i Kina och underlätta förståelsen
för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen, som
genomfördes under perioden 16-28 februari 2016 omfattar totalt 13 frågor och
täcker områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner,
anställningsplaner samt synen på valutor. Ett index över 50 indikerar ett
övergripande positivt sentiment. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig
http://www.sebgroup.com/press

----------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
| |
|Fredrik Hähnel, chef SEB i Kina |
|+852 97867900 Anna Helsén, presschef |
|fredrik.hahnel@seb.se +46 70-698 48 58 |
| anna.helsen@seb.se |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i |
|Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av |
|finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten |
|en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett |
|fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens |
|internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal |
|länder runt om i världen. Den 31 december 2015 uppgick koncernens |
|balansomslutning till 2 496 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 700 |
|miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 medarbetare. Läs mer om SEB |
|påwww.sebgroup.se |
----------------------------------------------------------------------------------

China Financial Index March 2016
http://hugin.info/1208/R/1993743/734074.pdf
Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1993743/734073.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

HUG#1993743

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.