Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-10

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2015: Börs och bostäder drar hushållens förmögenhet i olika riktningar

De svenska hushållens nettoförmögenhet steg med 122 miljarder kronor till 12
385 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2015. Orsaken är de stigande
fastighetstillgångarna som mer än uppväger nedgången i aktietillgångarna.
Tillgångarna stiger dock långsammare än skulderna vilket gör att skuldkvoten
stiger till 22 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det tredje kvartalet till 12 385
miljarder kronor vilket är en uppgång med 122 miljarder kronor eller 1
procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet ökade till 15 829 miljarder
kronor vid utgången av det tredje kvartalet. Hushållen nysparade 67 miljarder
kronor under det senaste kvartalet, varav kontosparande och tjänstepensioner
stod för de största delarna, 24 respektive 35 miljarder kronor.

- Hushållens nettoförmögenhet fortsätter att öka men takten de senaste två
kvartalen är avsevärt lägre än tidigare. Dessutom växer skulderna i snabbare
takt än tillgångarna och skuldkvoten ökar. Stigande bostadsvärden förklarar
uppgången av hushållens förmögenhet men också av skulderna eftersom större
lån behövs för att finansiera de stigande priserna. Eftersom
bostadstillgångarna överstiger bostadsskulderna blir dock nettoeffekten av
stigande bostadspriser positiv för hushållens förmögenhet, säger SEB:s
privatekonom Jens Magnusson.

Under tredje kvartalet ökade hushållens skulder med 1,7 procent vilket kan
jämföras med 1,3 procent motsvarande kvartal 2014. Årstakten är nu uppe på
6,9 procent, vilket är en ökning från 5,2 procent för ett år sedan. Det bör
noteras att det kommande amorteringskravet på nya bostadslån aviserades av
regeringen under det tredje kvartalet. Detta besked verkar inte ha fått några
större omedelbara effekter på skuldsättningen men blir en viktig faktor att
följa under kommande kvartal.

- Det tredje kvartalet följer samma mönster som andra kvartalet när det gäller
tillgångssidan. Skakiga börser och låga räntor gör att hushållens aktie- och
räntetillgångar utvecklas svagt men det kompenseras av stigande
fastighetstillgångar och nettot blir en ökande tillgångssida, säger Jens
Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet 2015, miljarder kronor

------------------------------------------------
| Nettoförmögenhet 12 385 |
| Varav tillgångar 15 829 |
| Varav skulder - 3 444 |
| Förändring nettoförmögenhet +122 |
| Varav tillgångar +179 |
| Varav skulder -57 |
| Värdeförändring räntetillgångar -6 |
| Värdeförändring aktietillgångar -84 |
| Värdeförändring fastighetstillgångar +269 |
| Varav nysparande +67 |
------------------------------------------------
Fördelning av hushållens tillgångar, tredje kvartalet 2015

----------------------------------------------------------------
| Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent |
| Ränterelaterat 3 491 -0,2 |
| Aktierelaterat 4 866 -1,7 |
| Bostäder 7 471 +3,7 |
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
| För mer information kontakta Presskontakt |
| |
|Jens Magnusson, privatekonom Anna Helsén |
|08-676 91 18, 070-210 22 67 08-763 9947, 070-698 48 58 |
|jens.magnusson@seb.se anna.helsen@seb.se |
| |
| |
|Américo Fernández, |
|ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern: |
|08-786 90 12 |
|americo.fernandez@seb.se |
| SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i |
|Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra |
|finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har |
|verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking |
|utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. |
|Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns |
|representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2015 |
|uppgick koncernens balansomslutning till 2 743 miljarder kronor och förvaltat |
|kapital till 1 631 miljarder kronor. Koncernen har cirka 15 500 anställda. |
|Läs mer om SEB påwww.sebgroup.se. |
----------------------------------------------------------------------------------

Sparbarometer kv3 2015 (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1972506/721446.pdf
Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/1208/R/1972506/721445.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SEB via Globenewswire

HUG#1972506

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.