Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Sectra: Deklarationshjälp - hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier i Sectra 2019

Linköping - 18 november, 2019 - Årsstämman i medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) beslutade om ett
inlösenprogram som innebar att 4,50 kr per aktie överfördes till
aktieägarna under oktober 2019. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör
98,6 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av
serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie och
1,4 procent till inlösenaktien i respektive serie.

Inlösen eller försäljning av Sectras inlösenaktier (beteckning SECT IL
A och SECT IL B) deklareras som försäljning av aktier på blankett K4.
Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan beräknas på något av
följande sätt:

· Skatteverkets allmänna råd som innebär att du fördelar av viss del
av den aktuella anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna på
inlösenaktierna.

· Alternativt kan schablonmetoden användas om transaktionen avser av
inlösenaktier av serie B.

Exempel baserat på Skatteverkets allmänna råd
Anta att en aktieägare innehar en (1) ordinarie aktie av serie B i
Sectra och att den aktuella anskaffningsutgiften för aktien var 100
kr omedelbart före aktieuppdelningen i oktober 2019. Aktuell
anskaffningsutgift (omkostnadsbelopp) är det belopp du sammanlagt har
betalat för din aktie (inklusive courtage) minskat med eventuella
justeringar för tidigare händelser i bolaget som har påverkat
anskaffningsutgiften sedan aktien förvärvades.

Enligt Skatteverkets allmänna råd ska 1,4 procent, det vill säga 1,40
kr (100 kr x 0,014), fördelas som anskaffningskostnad till
inlösenaktien. Den kvarvarande aktien får därefter en
anskaffningsutgift på 98,60 kr (100 kr?1,40 kr). Säljs eller löses
inlösenaktien in för 4,50 kr uppkommer en kapitalvinst på 3,10 kr
(4,50 kr?1,40 kr) per inlösenaktie.

Exempel baserat på schablonmetoden
Eftersom inlösenaktierna av serie B handlades under en viss tid anses
dessa vara marknadsnoterade. Inlösenaktierna av serie A anses däremot
inte vara marknadsnoterade och schablonmetoden kan därmed inte
användas för dessa.

Schablonmetoden innebär att anskaffningsutgiften får beräknas till 20
procent av den mottagna ersättningen för inlösta eller sålda
inlösenaktier. Detta motsvarar en anskaffningsutgift på 0,90 kr (4,50
kr x 0,20) per inlöst inlösenaktie.

Om ersättningen för en (1) inlösenaktie av serie B uppgick till 4,50
kr genom försäljning eller inlösen, uppkommer vid beräkning enligt
schablonmetoden en kapitalvinst på 3,60 kr (4,50 kr?0,90 kr) per
inlösenaktie.

Information från Skatteverket

Allmänt råd SKV A 2019:21
(https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/378873.html?date=2019-11-11)

Meddelande SKV M 2019:21
(https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/378877.html?date=2019-11-11)

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon
013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer
genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
https://sectra.com/

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sectra/r/deklarationshjalp---hur-du-beraknar-...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.