Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Sectra: Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under januari månad

Pressmeddelande - Linköping den 31 januari 2019 - Antalet utestående
aktier i Sectra (https://www.sectra.com/investor/) AB (publ) (STO:
SECT B) har under januari månad ökat med 233 202 aktier av serie B.
Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 352 871 den
31 januari 2019.

Förändringen är hänförlig till en nyemission till följd av att
konvertibelinnehavare har löst in konvertibler i Sectras program
2014/2018
(https://www.sectra.com/investor/sectra_share/share-based_incentive_progr...)
och 2015/2018
(https://www.sectra.com/investor/sectra_share/share-based_incentive_progr...).

Det totala antalet aktier efter förändringen fördelar sig enligt
följande:

· 2 620 692 ordinarie A-aktier.
· 35 732 179 ordinarie B-aktier.

A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet
röster efter förändringen uppgår till 61 939 099.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med Lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019, kl.
08:15 .

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer
genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/forandring-av-antalet-utestaende-akti...
https://mb.cision.com/Main/1263/2705899/983364.pdf

Författare Cision