Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-18

Sectra fortsätter skapa förutsättningar för ett friskare och tryggare samhälle

Bolagsstämma för Linköpings techbolag Sectra AB ägde rum den 8 september i Linköping. Precis som alla andra börsbolag så har man varit tvungen att anpassa stämman enligt rådande bestämmelser för Covid 19 vilket resulterade att antal närvarande aktieägare inte slog rekord.

Däremot hade Sectra slagit rekord på många andra plan under 2019/2020. Omsättningen blev 1,66 miljarder, årets resultat 237 mkr samt högsta brutto (22,6%) och rörelsemarginaler (17,8%). Aktiekursen steg närmare 100 kr/aktie per balansdagen och gav aktieägarna en kursökning på cirka 30%. Aktiekursen steg ytterligare efter balansdagen och var som högs kring 650 kr/aktie.

Den sedvanliga VD anförande var förinspelad och spelades upp på stämman.

Aktiespararnas bolagsstämmobevakare Edin Paradzik presterade sig på stämman och tackade samtliga medarbetare, ledningen och styrelsen för väl genomförd arbete under det gångna året.

Paradzik hänvisade till VD anförandet och berättade att Sectra fick godkännande för crypto i Holland. Vilka andra länder har gett Sectra samma eller liknande godkännande?

Sectras VD Torbjörn Kronander svarade: ”Vi väntar på godkännande från ytterligare ett europeiskt land…..därefter avser vi ansöka om godkännande hos EU”. Vi ser ett ökat behov hos våra kunder för dessa tjänster. 

Nästa fråga från Paradzik led:

”Varför har marginaler inom Secure communication gått ner?”

Kronander svarade: ”Vi har haft en del investeringar i crypto under året…som vi nu har fått godkännande för.

I VD anförandet berättar Kronander om att fokus framåt är bland annat nöjda kunder som skapas av nöjda medarbetare. Har styrelsen haft diskussioner om att försöka involvera samtliga medarbetare att bli även aktieägare t ex genom aktieägare program?

Kronander svarade att Sectra hade konvertibel program tidigare men att denna variant inte är förmånlig längre. ”Styrelsen har haft frågan på bordet och vi kommer ta fram ett nytt förslag när vi är färdiga”.

”Roligt att se att bolagsstämma går att genomföra digitalt….Aktiespararna hoppas att digital och hybrid bolagsstämma förblir en norm bland Svenska börsbolag!” sa förbundets bolagsbevakare Edin Paradzik. Har Sectra, som är verksam inom cyber säkerhet, haft funderingar att utveckla koncept för säker röstning på bolagsstämmor - kanske med inslag av live streaming från bolagsstämman?

Kronander berättade att bolaget har mottagit förslaget och kommer se över möjligheterna för det framöver.  

Aktiespararnas representant Paradzik avslutade med:

”En annan kärnfråga för Aktiespararna under årets bolagsstämmor är valberedningar…..vi önskar att medlemmar av valberedningen väljs under stämman och inte enligt Q3-modellen”.

Kronander svarade att styrelsen kommer diskutera frågan med större aktieägare inför nästa bolagsstämma.

Bolagsstämman, som besöktes av 17 fysiskt närvarande aktieägare, nyvalde Fredrik Robertsson, Generalmajor och f.d. CIO för Försvarsmakten i Sverige, till vardags anställd som Group Chief Security officer på Ericsson, till Sectras styrelse.

Slutligen tackade styrelsens ordförande Jan-Olof Bruer den avgående revisorsbolags Grant Thornton Sweden med virtuella blommor samt berättade att Sectras valberedningsordförande Carl-Erik Ridderstråle hade avlidit efter en kortvarig sjukdom.

Bolagsstämmobevakare och skribent: Edin Paradzik

 

Författare Bolagsbevakningen