Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-12

Sectra: Sectras halvårsrapport 2016/2017: Ökad vinst, starkt kassaflöde och ökade framtidssatsningar

Linköping den 12 december, 2016 - IT- och medicinteknikföretaget
Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) ökar nettoomsättningen,
rörelseresultatet och kassaflödet under första halvårsperioden
2016/2017 jämfört med motsvarande period föregående år. Detta trots
negativa valutaeffekter av förändringar i brittiska pundet och ökade
satsningar för framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital
patologi och IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Bolagets
finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med
bibehållen rörelsemarginal och Sectras nyckeltal för de finansiella
målen ligger fortsatt över målnivåerna.

Halvårsperioden i siffror

· Orderingången ökade med 3,9 procent till 525,1 MSEK (505,2).
· Nettoomsättningen uppgick till 505,9 MSEK (489,5), vilket
motsvarar en ökning med 3,4 procent. Justerat för
valutakursförändringar ökade omsättningen med 5,1 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 23,6 procent till 78,5 MSEK (63,5),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (13,0). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 33,4 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 70,2
MSEK (58,6).

Kvartal 2 i siffror

· Orderingången ökade med 45,9 procent till 299,6 MSEK (205,3).
Omförhandling av ett flerårigt kundavtal har haft en engångseffekt på
koncernens orderstock med -78,9 MSEK och innebär en retroaktiv
justering av orderingången för 2014/2015. Det framtida
rörelseresultatet påverkas marginellt av denna omförhandling.

· Nettoomsättningen uppgick till 275,4 MSEK (264,7), vilket
motsvarar en ökning med 4,0 procent. Justerat för
valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,6 procent.

· Rörelseresultatet ökade med 44,5 procent till 46,4 MSEK (32,1),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent (12,1). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 60,4 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 52,6
MSEK (52,0).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle
levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några
av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas
bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen
presenterades en undersökning där beslutsfattare på den
nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än
konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga
framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras
nischområden.

- Kvalitet är lönsamt! Vår finansiella utveckling under andra
kvartalet var god med fortsatt positiva trender för koncernens
omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Detta trots att utfallet
har påverkats negativt av valutaeffekter, speciellt i Storbritannien,
och att vi belastat kvartalsresultatet med långsiktiga satsningar för
framtida tillväxt inom områden som exempelvis digital patologi och
IT-säkerhet för kritisk infrastruktur. Satsningarna inom dessa
områden ökar i takt med att marknaderna mognar, vilket kommer att ha
en dämpande effekt på resultatutvecklingen innevarande verksamhetsår.

- Orderingången detta kvartal visar på en tillfredsställande
förbättring, men tillväxttakten på årsbasis bör öka ytterligare för
att vi ska vara helt nöjda. Vi ser ljus i tunneln för affärsområdet
Secure Communications, såväl inom den historiska kryptoaffären som
inom det nya området kritisk infrastruktur där vi upplever bra
intresse från marknaden.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
delårsrapport.

Presentationen av delårsrapporten den 12 december

Sectra presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens med
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, samt Simo Pykälistö, CFO och
vice vd. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 12 december 2016 kl. 10:00

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

· SE +46 8 56642690
· UK +44 2030089810
· US +1 8557532235

eller följ rapportpresentationen online via: www.sectra.com/irwebcast.
Här kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
12 december, 2016, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra

Världen behöver effektivare hälsovård och ökad säkerhet i samhällets
kommunikations- och IT-system. Sectra spelar en nyckelroll i att
tillgodose dessa behov. Sectra hjälper sjukhus världen över att
effektivisera vården samt myndigheter och försvar i Europa att skydda
samhällets mest känsliga information. Företaget grundades 1978 och
har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 14
länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen.
Omsättningen uppgick helåret 2015/2016 till 1073 Mkr. Sectra är
noterat på NASDAQ Stockholm. För mer information besök www.sectra.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/sectras-halvarsrapport-2016-2017--oka...
http://mb.cision.com/Main/1263/2145542/602090.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.