Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

Sectra: Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad

Linköping den 12 mars, 2018 - Medicinteknik- och
cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO:
SECT B) redovisar ökad orderingång och nettoomsättning jämfört med
motsvarande period föregående år. Rörelseresultatutvecklingen för
koncernen som helhet är stabil. Bolagets finansiella fokus är att
öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och
Sectras finansiella nyckeltal ligger fortsatt över koncernens
målnivåer.

Niomånadersperioden i siffror

· Orderingången ökade med 19,8 procent till 992,3 MSEK (828,1).
· Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent till 878,6 MSEK (800,1).
Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 11,9
procent.

· Rörelseresultatet ökade med 23,7 procent till 155,4 MSEK (125,6),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,7 procent (15,7). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 27,3 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 120,8
MSEK (174,9).

Kvartal 3 i siffror

· Orderingången ökade med 11,6 procent till 337,9 MSEK (302,9).
· Nettoomsättningen ökade med 2,0 procent till 300,1 MSEK (294,2).
Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,7
procent.

· Rörelseresultatet ökade med 8,9 procent till 51,3 MSEK (47,1),
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,1 procent (16,0). Justerat
för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 13,5 procent.

· Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 46,1
MSEK (104,7).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

- För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens
största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga
kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras
medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i
USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är
framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov
och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de
positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela
världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar
ansvar för våra kunder.

- Trenderna är fortsatt positiva för Sectras omsättning, orderingång
och lönsamhet. Störst omsättningstillväxt under perioden har vi i
Sverige, främst genom ökad omsättning inom verksamhetsområdet Secure
Communications. Inom Imaging IT Solutions växer vi i Nederländerna,
Storbritannien och USA.

- Den ökade orderingången avser flera omfattande och långa
kundkontrakt, både inom Secure Communications och Imaging IT
Solutions. En stor del av utgifterna ligger i början av de mångåriga
projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela
löptiden. Flera av de nya beställningarna kommer därför att binda
mycket kapital under installationsfasen, vilket belastar kassaflödet.

- Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda är ambitionen att fortsätta
växa långsiktigt. Fokus ligger härvid på tillväxtsatsningar som kan
bidra till en långsiktig och stabil resultatutveckling. Dessa
satsningar innefattar exempelvis cybersäkerhet för kritisk
infrastruktur och lösningar för integrerad cancerdiagnostik. Vi
investerar även i nya geografiska marknader, bland annat Kanada och
Frankrike där vi öppnat kontor det senaste året, samt i att öka våra
marknadsandelar i de länder där vi finns etablerade men ännu inte är
marknadsledande.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad
delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander,
koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO
Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 12 mars 2018, kl. 10:00.

För att delta ring in på:

SE +46 856642665

UK +44 2030089807

US +1 8558315944

Rapportpresentationen kan även följas live online:
www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad
version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
12 mars, 2018, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems
(http://www.flickr.com/photos/sectramedicalsystems)

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och
myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga
information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare
samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i
Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom
samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick
helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida:
www.sectra.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sectra/r/sectras-niomanadersrapport-2017-2018-...
http://mb.cision.com/Main/1263/2469755/803921.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.