Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-07

Securitas ökar vinsten rejält - stiger på börsen

wysiwyg_image

Säkerhetsbolaget Securitas intäkter i fjärde kvartalet 2022 kom in i linje med förväntningarna medan ebita-resultatet var något högre än väntat. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Nettoomsättningen steg 35,8 procent till 38 091 miljoner kronor (28 049). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 37 381 miljoner kronor. Den organiska försäljningstillväxten var 9 procent (4).

Ebita-resultatet uppgick till 2 491 miljoner kronor (1 646), väntat var 2 415 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 6,5 procent (5,9).

Rörelseresultatet blev 2 020 miljoner kronor (1 142). Rörelsemarginalen var 5,3 procent (4,1).

Jämförelsestörande poster uppgår till -312 miljoner kronor (-356), hänförliga till de tidigare kommunicerade transformationsprogrammen och förvärvet av Stanley Security.

Resultatet före skatt var 1 684 miljoner kronor (1 059).

Resultatet efter skatt blev 1 374 miljoner kronor (745).

Resultat per aktie hamnade på 2,63 kronor (2,37).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 på 3,45 kronor per aktie, att utbetalas i två delar om 1,75 kronor per aktie respektive 1,70 kronor per aktie. Utdelningen föregående år på 4,40 kronor har räknats om till 3,66 kronor justerat för den företrädesemission som genomfördes under hösten 2022.

- Vi avslutade året med 9 procents organisk försäljningstillväxt i det fjärde kvartalet med god kommersiell aktivi­tet inom samtliga affärssegment. I Nordamerika fortsatte den organiska försäljningstillväxten att öka under kvartalet och tack vare förnyandet av ett omfattande kundkontrakt med utökat service­åtagande, som tidigare kommunicerats, förväntar vi oss fortsatt förbättring under det första kvartalet 2023, kommenterar vd Magnus Ahlqvist i bokslutet.

- Att kombinera vår kunskap och ­expertis med Stanleys Securitys, placerar oss i en position för högre tillväxt tack vare ett enastående kunderbjudande, och vi förväntar oss avsevärda möjligheter till marginal­förbättring med målet att nå 8 procent vid utgången av 2025. Vår marginalförbättring under 2022 visar att vi är på rätt väg, och vi kommer att fortsätta att strategiskt utvärdera vår geografiska närvaro och affärsmix för att ytterligare förbättra vår utveckling och position, fortsätter Magnus Ahlqvist.