Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-05

Securitas: Securitas AB Delårsrapport Januari-mars 2014

JANUARI-MARS 2014
· Försäljning 16 111 MSEK (15 860)
· Organisk försäljningstillväxt 2 procent (0)
· Rörelseresultat före avskrivningar 738 MSEK (749)
· Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)
· Vinst per aktie 1,13 SEK (1,04)
· Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,20 (0,20)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten var 2 procent i det första
kvartalet. Vår organiska försäljningstillväxt i USA visar tecken på
återhämtning. I Europa minskar inte längre den franska
säkerhetsmarknaden, medan den spanska marknaden fortsätter att
minska. Latinamerika fortsatte att uppvisa stark organisk
försäljningstillväxt.

Nettoresultatet fortsätter att förbättras
Rörelseresultatet var på samma nivå som föregående år, medan vinst per
aktie förbättrades med 9 procent. Rörelsemarginalen i Security
Services North America och Security Services Europe var på samma nivå
som det första kvartalet föregående år, medan Security Services
Ibero-America belastades av svåra marknadsvillkor i Spanien. De
ytterligare sociala avgifter som introducerades av den spanska
regeringen i december förra året har inte varit möjliga att få
marknaden att betala för, och därutöver har prissänkningar krävts i
vissa årliga kontraktsförnyelser för att skydda portföljen.
Nödvändiga åtgärder tas kontinuerligt för att anpassa till den
reducerade försäljningen.

Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi ökar gradvis
Under 2012 stod försäljningen av säkerhetslösningar och teknologi för
cirka 6 procent av koncernens försäljning. Vi har satt ett mål att
tredubbla denna andel av försäljningen vid slutet av 2015. Vi
fortsatte att öka våra investeringar i resurser inom
säkerhetslösningar och teknologi och försäljningstakten i det första
kvartalet 2014 var 8,5 procent.

Förändrade marknadsvillkor skapar tillväxtmöjligheter
Med rådande marknadsförutsättningar och ett gradvis ökat användande av
teknik i säkerhetslösningar, väntas inte längre säkerhetsmarknaden på
mogna marknader växa 1 till 2 procent snabbare än BNP som den har
gjort tidigare, utan snarare i samma takt som BNP. I framtiden kan
denna trend förbättras genom ökad kontraktering av traditionella
bevakningstjänster och genom att låta privata säkerhetsaktörer ta
över tjänster som utförs av myndigheter och offentlig verksamhet.

Integrationen av teknologi i säkerhetslösningar ökar olika mycket i
länderna på Securitas marknader. Men allt eftersom takten accelererar
är vi övertygade om att vi kommer att kunna ta marknadsandelar genom
att ha ett starkare och mer kostnadseffektivt erbjudande än många
traditionella bevakningsföretag. Vi har redan sett bevis på detta i
marknader där vi är väl rustade att erbjuda säkerhetslösningar och vi
kommer där kunna växa snabbare än säkerhetsmarknadens genomsnitt.

Alf Göransson
VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Presentation av delårsrapporten

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 5
maj 2014 kl 14.00, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson
presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer
också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte
kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i
Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen
ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 753 2230
Sverige: + 46 (0) 8 505 564 74
Storbritannien:+ 44 (0) 203 364 5374
Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen
kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter
telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt
breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska
lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi
skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den
enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser
- gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj
2014 kl. 13.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/securitas/r/securitas-ab-delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/1062/9579092/240514.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.